Szitnyai Zoltán

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 15., 11:15-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Selmecbánya, 1893. május 27. – Salzburg, 1978. június 11.: író, újságíró. A jogot Budapesten végezte, 1917-től 1927-ig Győrött városi tisztviselő vol…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Selmecbánya, 1893. május 27. – Salzburg, 1978. június 11.: író, újságíró.

A jogot Budapesten végezte, 1917-től 1927-ig Győrött városi tisztviselő volt. Még a megelőző évben megjelent első novelláskötete Az én arcom címmel. Írásai az első győri években jobbára a Dunántúli Hírlapban jelentek meg. 1919. január 3. és március 29. között részt vett a Győri Élet című irodalmi, művészeti és politikai hetiszemle munkájában. 1921-től tagja a Kisfaludy Irodalmi Körnek. Írásait lapok, folyóiratok közölték, igazi írói korszaka azonban 1927-től, Budapestre költözésétől számítható. Irodalmi munkásságában bőven felhasználta győri évtizede élményeit. Különösen az Élni akarok szereplői és helyzetei hangolták ellene a közvéleményt. Feszült lett a viszony a város és az író között, később azonban a győri élmények kevésbé azonosíthatóan jelentek meg műveiben. A kapcsolatok rendeződésének jele, hogy 1934-ben ismét beválasztották a Kisfaludy Irodalmi Körbe. Mint a „nyilas mozgalom szellemi hátvédje”, háborús bűnösnek minősült, ötesztendei börtönbüntetésre ítélték. Kegyelmet kapott, 1946-ban Nyugatra távozott, ahol folytatta irodalmi tevékenységét.

(G. F.)

Műveit ismerteti

UMIL

Felhasznált irodalom

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Bp., 1930–1941. 8. köt. p. 1121., 1179. – KIKNT p. 81., 111. – Lám Frigyes: Győr a magyar regény- és novellairodalomban. Győr, 1942. p. 34–39. – HE p. 129. – Győri Élet 1919. Győr, 1974. – UMIL – EMIL

Szakirodalmi rövidítések