Szily János, felsőszopori

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 15., 10:09-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Felsőszopor, 1735. augusztus 30. – Szombathely, 1799. január 2.: római katolikus püspök. Tizenhét éves korától a győri kisszeminárium növendéke. 1754…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Felsőszopor, 1735. augusztus 30. – Szombathely, 1799. január 2.: római katolikus püspök.

Tizenhét éves korától a győri kisszeminárium növendéke. 1754–1755 során a teológia első évfolyamát Győrben, 1755-től a második évfolyamot a római Collegium Germanicum–Hungaricumban végezte. Utolsó egyetemi szigorlatait 1758-ban tette le, majd Magyarországra utazott, s szeptember 3-án Zichy Ferenc püspök pappá szentelte. Udvari káplán, püspöki szertartó, püspöki titkár, majd oldalkanonok lett. 1770-től 1775-ig győri őrkanonok, majd a királynő tinini püspökké nevezte ki. Zichy Ferenc püspök megbízásából ő irányította a székesegyház átépítését, egyeztette a programot Hefele Menyhérttel és Anton Maulbertschcsel. 1777-ben került sor a szombathelyi egyházmegye létrehozására, és ő lett az első szombathelyi püspök. Tapasztalatait a székesegyház, a püspöki palota és a papnevelő intézet építésénél hasznosította, itt is Hefele és Maulbertsch közreműködésével.

(G. F.)

Művei

  • Prodigium principum cui coelum… Tyrnaviae, 1759.
  • Tanítása, melyet népéhez tartott, midőn újonnan felállított szombathelyi megyéjébe először belépett. Győr, 1777.
  • Publicatio jubilaei particularis… Sabariae, 1795.
  • Szent István első keresztény magyar király, előbb az égben, mintsem a földön ismeretes, ki annya méhéből jövendölt, és nevén nevezett a mennyei követség. Béts, 1798.
  • Szombathely első püspökének élete és működése. Szombathely, 1909.

Felhasznált irodalom

Géfin Gyula: Felsőszopori Szily János. 1777– 1779 = Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. Szombathely, 1929. 1. köt. p. 23– 154. – GYSZT p. 467. – Galavics Géza: Program és műalkotás a 18. század végén. Bp., 1971. – Nagy Éva: Szily János. Szombathely, 1992.

Szakirodalmi rövidítések