Szegedy György (Győri György, Magyarországi György)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 9., 16:14-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1515 k. – Krems, 1566: domonkos szerzetes. Azonosíthatjuk a Győri, illetve Magyarországi Györgynek nevezett domonkossal. 1534-ben Bolognában tanult más…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1515 k. – Krems, 1566: domonkos szerzetes.

Azonosíthatjuk a Győri, illetve Magyarországi Györgynek nevezett domonkossal. 1534-ben Bolognában tanult másik három magyar testvérrel együtt. Még tanulmányai befejezése előtt visszahívták konventjébe, a győri kolostorba. 1536 márciusában azonban ismét Bolognában találjuk. 1538-ban a studenseknek megadott kiváltságokkal Páduába került. Engedélyt kapott, hogy rokonaitól, barátaitól alamizsnát gyűjtsön a nehéz anyagi helyzetben lévő győri kolostor számára. 1539-ben megkapta a teológiai magiszteri címet. Visszatért Győrbe, ahol perjelsége egészen a kolostori élet felbomlásáig tartott. 1544-ben Vasvárott, majd 1564-ben Ausztriában, a kremsi kolostorban perjel.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

Pfeiffer Miklós: A Domonkos rend magyar zárdáinak vázlatos története. Kassa, 1917. – Fehér Mátyás: A győri dominikánus rend története. Kassa, 1944. (gépirat, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár)

Szakirodalmi rövidítések