Szauter Ferenc, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 8., 17:19-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Szombathely, 1873. április 29. – Győr, 1938. augusztus 14.: polgármester. Szülők: Szauter György, Preisz Friderika. Felesége: Jobbágyi Margit. Középisko…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Szombathely, 1873. április 29. – Győr, 1938. augusztus 14.: polgármester.

Szülők: Szauter György, Preisz Friderika. Felesége: Jobbágyi Margit.

Középiskolai tanulmányait részint a szombathelyi premontrei, részint a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte. Budapesten, a Magyar Kir. Tudományegyetemen avatták jogászdoktorrá 1899. december 16-án. Győr város szolgálatában 1894. november 1-jétől díjnok, 1896. március 22-étől jegyző. 1900. december 13-ától három évig a városi rendőrségnél dolgozott. A Philantropia szabadkőművespáholy tagja lett. Városi tanácsos 1903. március 12-étől, 1911-től rendőrfőkapitány-helyettes. 1912. december 28-ától gazdasági tanácsos. A Tanácsköztársaság alatt eltávolították állásából, és a tanítónőképző épületében túszként tartották fogva. A proletárdiktatúra bukása után visszavette hivatalát. 1921. szeptember 27-étől árvaszéki elnök és polgármester-helyettes. 1928. október 1-jétől polgármester. 1936. március 25-éig töltötte be hivatalát, majd nyugalomba vonult. Utolsó lakhely: Árpád út 19. Halálát követően Győrben utcát neveztek el róla.

A győri köztemető V. parcellájában, díszsírhelyen nyugszik.

(B.J.)

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 89. – GYH 1934. május 8. p. 4. – Bana József: Győr polgármesterei = GYTKN p. 77–95. – HA Győr 541/1938. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések