Széchenyi Miklós, sárvári és felsővidéki gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 9., 16:19-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Sopron, 1868. január 6. – Bp., 1923. december 1.: római katolikus püspök. Szülők: Sz. Jenő, Erdődy Henriette. Iskoláit szülővárosában, Szombathelyen…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Sopron, 1868. január 6. – Bp., 1923. december 1.: római katolikus püspök.

Szülők: Sz. Jenő, Erdődy Henriette.

Iskoláit szülővárosában, Szombathelyen és a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. 1890-ben Sopronban szentelték pappá, két évig Kismartonban káplán. 1892-ben megkapta a jáki apátságot, melynek alapítását A Szent György vértanúról nevezett jáki apátság története címen könyv alakban is feldolgozta. A kánonjogi doktorátus megszerzése után, 1898-ban kinevezték a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézet rektorává, egy időben esztergomi kanonokká. 1901-től győri püspök. A székesegyházat a Műemlékek Országos Bizottságának irányításával tataroztatta és mai formájában helyreállíttatta. Ő építtette a mai új szemináriumot cellarendszeres beosztással. Rákócziánum néven középiskolai fiúinternátust létesített, az Apátúr-házban a tanítójelöltek diákotthonát szervezte meg. 1911-ben a nagyváradi püspöki székbe helyezték.

Az általa alapított orosházi plébánia templomában nyugszik.

(K. F.)

Művei

  • SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

MVV p. 206. – GYPT p. 68., 74., 89., 91., 93.,136., 203., 204., 250., 338., 366., 375. – GYKVÉM p. 6., 125. – MÉL – SDJ p. 66.

Szakirodalmi rövidítések