Stehenics János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 3., 17:09-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „?, 1696 – Győr, 1769. február 17.: római katolikus pap. Plébános Lövőn 1720 –25-ben és Szanyban 1725–26-ban. Veszprémi őrkanonok 1726–33-ban, 1733-t…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

?, 1696 – Győr, 1769. február 17.: római katolikus pap.

Plébános Lövőn 1720 –25-ben és Szanyban 1725–26-ban. Veszprémi őrkanonok 1726–33-ban, 1733-tól győri székesegyházi kanonok. Káptalani tisztségei: mosoni főesperes 1736–43-ban, olvasókanonok 1743–46-ban, éneklőkanonok 1746–47-ben, nagyprépost 1747–69-ben. Püspöki helynök 1742–53-ban. Mint a bácsaiak főispánja, jobbágyai ügyét szigorúan intézte: Bácsán protestáns nem lakhatott, amíg ott voltak, addig kötelezte őket az egyházi körmeneteken való részvételre. A Győri Püspöki Nagyobb Papnevelő Intézet prefektusa egy ideig. Egyéb címei: ildai apát 1734-től, knini felszentelt püspök 1744-től. Számos beszéde nyomtatásban is fennmaradt.

A bakonyszombathelyi templom keresztelőkápolnájában nyugszik.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – GYSZT p. 463. – MCS

Szakirodalmi rövidítések