Somogyi Lipót Márton

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopronszentmárton, 1748. november 10. – Szombathely, 1822. február 20.: római katolikus püspök.

Alsó-és középiskoláit a jezsuitáknál végezte Sopronban 1757–64-ben. Bécsben 1764–65-ben filozófiát, Győrött filozófiát és teológiát tanult 1766–70-ben. 1771-ben szentelték pappá, 1772–73-ban Magyaróvárott káplán. A jezsuita rend feloszlatása után a győri akadémián az erkölcstan tanára 1773–76-ban. Szentszéki jegyző, káptalandombi lelkész és székesegyházi hitszónok 1776–81-ben.Plébános Győr-Újvárosban és a székesegyházi kerület esperese 1781–87-ben. Zichy Ferenc püspök halála után – plébánossága megtartása mellett – Schogg Kristóf káptalani helynök titkára 1788–90-ben. Ugyanakkor Kismarton plébánosa és soproni tiszteletbeli kanonok. Győri székesegyházi kanonok 1790–1806-ban, győr-belvárosi plébános 1794–1802-ben, budavári apát, 1802-től pápóci prépost. 1806. június 17-étől szombathelyi püspök.

Székesegyháza kriptájában nyugszik.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

Szalay Imre: Egyházi beszédek 4. köt. 1833. – MS p. 1893. 854. – SZINNYEI – GYSZT – Danielik: M. Írók p. 283.

Szakirodalmi rövidítések