Simon Miklós

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Keszthely, 1878. november 23. – Balatongyörök, 1942. augusztus 14.: gimnáziumi tanár, igazgató.

Szülők: Simon József, Auerhammer Karolin. Felesége: Piller Jolán.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főapátsági Tanárképző Intézetben (1899–1901) és a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult (1901–1903). 1906-tól Lőcsén, 1908-tól Kaposvárott, 1911-től Budapesten tanított, 1917-től Besztercebányán főgimnáziumigazgató, 1919-től a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola igazgatója. Az 1921 –22-es tanévben az iskola felvette Révai Miklós nevét, 1933-ban megkezdte az iskola átalakítását reálgimnáziummá, 1935-től gimnáziummá. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1925-ben és 1941-ben elismeréssel, 1936-ban tanügyi főtanácsossá való kinevezéssel ismerte el munkáját. Utolsó lakhely: Keszthely, Erzsébet királyné u. 3.

(Sz. J.)

Művei

  • Az ifjúság óvása a káros sajtótermékektől. Kaposvár, 1909.
  • A munkás honszerelem és a magyar fajszeretet példaképe. Kaposvár, 1909.

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 152. – A győri m. kir. áll. Révai Miklós Gimnázium évkönyve az 1941–42. tanévről. Győr, 1942. p. 3–7. – A győri m. kir. áll. Révai Miklós Gimnázium Évkönyve az 1942–43. tanévről. Győr, 1943. p. 3. – Révai Miklós Gimnázium 200. Jubileumi évkönyv. Győr, 1988. p. 42–58. – HA Balatongyörök 109/1942.

Szakirodalmi rövidítések