Sefcsik (Schercsik) Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Baldóc, 1868. január 25. – Győr, 1934. május 3.: levéltáros, könyvtáros.

Szülők: S. Károly, Ölej Mária. Felesége: Mayer Margit. Gyermekeik: Magdolna, Margit, László.

A lőcsei főgimnáziumban érettségizett 1887-ben.Teológiát hallgatott az egri Érseki Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben, majd a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem filozófiai fakultásán folytatta tanulmányait. 1897-ben Budapesten levéltárosi szakvizsgát tett, Bars vármegye főlevéltárosává nevezték ki. 1898. július 14-étől 1933-ig Győr szab. kir. város főlevéltárosa. A levéltár rendezése mellett a város múltjára vonatkozó kutatásokat folytatott. Nevéhez fűződik a levéltár és a könyvtár állományának különválasztása, ezáltal a városi könyvtár megalapítása. Történelmi írásai legnagyobbrészt a Győri Híradóban, a Győri Hírlapban, a Dunántúli Hírlapban, a Budapesti Hírlapban és a Győri Szemlében jelentek meg, míg Győr város leírása című tanulmánya a Magyarország városai és vármegyéi című monográfiában látott napvilágot. A Kisfaludy Irodalmi Kör tagja és a Katholikus Kör titkára. 1933. július 1-jén vonult nyugdíjba. Utolsó lakhely: Attila u. 24.

(G. G. E.)

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 83–84. – Sefcsik Ferenc: Városunk könyvtárának története = GYSZ 1932. p. 304– 309. – Három halottunk = GYSZ 1934. p. 396. – A Győri Városi Közkönyvtár évkönyve 1. 1898– 1938. Győr, 1939. p. 1–11. – Könyvtári Minerva. Győr, 1988. p. 130. – Horváth József: Adalékok a Győri Városi Közkönyvtár történetéhez = A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Jubileumi Évkönyve: 1898–1998. Győr, 1998. p. 11–34. – IT 1011/903., 6431/933., 7593/933., 5891/927., 8440/ 928., 8611/926., 5439/939., 8542/933.

Szakirodalmi rövidítések