Schwarzenberg, Adolf, Freiherr zu

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 2., 16:38-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Köln, 1551 – Pápa, 1600. július 29.: hadvezér. Régi német birodalmi főnemesi család tagja. Elsőízben 1572-ben Németalföldön tűnt fel, mint Albaherceg…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Köln, 1551 – Pápa, 1600. július 29.: hadvezér.

Régi német birodalmi főnemesi család tagja. Elsőízben 1572-ben Németalföldön tűnt fel, mint Albaherceg helytartó seregének katonája. 1577–1595 között különböző zsoldos csapatok tisztje és parancsnoka, a kölni érsek tanácsosa. 1595-től ezredesként harcolt Magyarországon, részt vett Esztergom ostromában, Vác visszafoglalásában, a vereséggel végződött mezőkeresztesi csatában. 1597–1599 között Bécs város helyőrségének a parancsnoka, császári tanácsosi, majd haditanácsosi címet kapott. 1598 márciusában a Győr felszabadítására összevont csapatok főparancsnoka, Pálffy Miklós mellett a sikeres ostrom irányítója, majd a dunántúli várak visszafoglalására vezetett hadjárat parancsnoka. Szeptemberben a végvidék főkapitányává nevezték ki. Érdemei elismeréséül 1599 júniusában a császár birodalmi grófi rangra emelte, és a magyarországi sereg főtábormesteri rangját ruházta rá. Egy esztendővel később a Pápán fellázadt vallon helyőrség elleni harcokban halálos fejlövést kapott. Bécsben az Ágoston-rendi szerzetesek templomában temették el.

Emlékét Győrött a Dunakapu téren emlékmű, a püspöki palota kertjében emlékoszlop őrzi és utca viseli nevét. Emléktáblája a Baross Gábor út 18. sz. alatt látható.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

PNL – MVV p. 335. – RNL – Mohl Antal: Győr eleste és visszavétele. Győr, 1913. p. 100–108. – Bodó László: Pálffy Miklós, a győri hős. Bp. 1992. – CSV p. 5., 20., 220–223., 225., 239–240., 258–260. – EEGYK p. 41., 68–69., 107.

Szakirodalmi rövidítések