Schreiber László, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zsolna, 1828. január 10. – Győr, 1862. október 23.: rőmai katolikus pap.

Középiskoláit Egerben és a pozsonyi Emericanumban, bölcseleti tanulmányait 1842 –43-ban Nagyszombatban, a teológiát pedig a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte 1843–48-ban. Nevelő Brunszvik Ferenc grófnál 1848–49-ben, majd a bécsi Augustineumban folytatta tanulmányait 1849–51-ben. 1851. január 19-én szentelték pappá. A teológiai doktori fokozat megszerzése után Esztergomban a hercegprímási aulában levéltáros és szertartó, 1854-től helyettes titkár. 1857-ben mint érseki szentszéki jegyzőt az akkor győri püspöknek kinevezett Simor János magával hozta Győrbe. Egyházmegyei irodaigazgató 1858–59-ben, győri székesegyházi kanonok 1859–62-ben, komáromi főesperes, címzetes szekszárdi apát 1862-től.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

MS 1863. p. 76. – EICS p. 469. – GYSZT p. 480. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések