Saly László, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagysitke, 1881. március 2. – Győr, 1958. szeptember 14.: római katolikus pap.

Szülők: Saly István, Kiss Mária.

Teológiai tanulmányait Budapesten a Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte. 1933-tól győri kanonok, szemináriumi rektor és főiskolai tanár, 1936-tól a budapesti Hittudományi Kar rendkívüli tanára. Képzettsége, közéleti tájékozottsága révén népszerű előadó, figyelmet keltő közíró volt. 1940-től a Kisfaludy Irodalmi Kör tiszteletbeli tagja. 1946 októberében a Győri Szabadegyetemen előadást tartott A szocializmus fejlődése és a kommunizmus címen. Néhány nap múlva letartóztatták, 8 évi kényszermunkára ítélte a szovjet hadbíróság. 1950-től 1954-ig az északi sarkkörön túl lévő Zimka fogolytáborban raboskodott. A győri székesegyház kriptájában nyugszik.

(G. F.)

Művei

  • A magántulajdon keresztény szempontból. Bp., 1909.
  • Az egyetemi templom. Bp., 1926.
  • Egyházi beszéd Szent István, Magyarország első apostoli királyának ünnepén. Bp., 1926.

Felhasznált irodalom

DH 1933. aug. 6. p. 5., 1940. aug. 3. p. 1. – Hermann–Artner: A hittudományi kar... p. 476., 493., 517. – GYSZT p. 498. – GYNH 1940. febr. 27. – UE 1958. szept. 28. p. 3. – Válogatott dokumentumok a győri egyházmegye életéből 1945– 1966. Bp., 1991. p. 63., 67., 68. – HA Győr 604/1958.

Szakirodalmi rövidítések