Radó Tibor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. március 30., 15:10-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1924. április 15. – Győr, 1972. január 13.: gyógypedagógus. Szülők: Radó Ferenc, Bene Mária. Felesége: Oswald Emília. – Az elemi iskolát és a…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1924. április 15. – Győr, 1972. január 13.: gyógypedagógus.

Szülők: Radó Ferenc, Bene Mária. Felesége: Oswald Emília. – Az elemi iskolát és a Győri Kir. Kat. Tanítóképző Intézetet szülővárosában végezte. 1943–1946 között a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult. 1947 februárjában kezdte meg Győrben a gyógypedagógiai iskola szervezését. 1948-ban kinevezték az Állami Gyógypedagógiai Iskola igazgatójának. 1950-től osztályozás helyett sajátos értékelési rendszert dolgozott ki. Az országban elsőként bevezette a diákok egész napos foglalkoztatását. 1950-ben a Magyar Népköztársasági Érdem-érem ezüst fokozata kitüntetésben részesült. 1953-ban rövid ideig az oktatásügyi minisztérium gyógypedagógiai ügyosztályának vezetője. Győrbe visszatérve olyan újszerű iskolatípust dolgozott ki, ami a későbbi „foglalkoztató tagozat” elődjének tekinthető. 1956. október 1-jétől Halmi Dénessel együtt a Gyermeknevelési Tanácsadó vezetője. Ebben az évben Győrben az országban elsőként megindult a logopédiaioktatás. A foglalkozások helyszíne az Állami Gyógypedagógiai Iskola volt, vezetője pedig Radó Tibor lett. A Siketnémák Győri Szövetségének elnökeként és jeltolmácsként is tevékenykedett, e területen végzett munkájáért 1966-ban Cházár András-emlékéremmel tüntették ki. Utolsó lakhely: Felszabadulás útja (Ma Szigethy Attila út) 110. A győri köztemető XXVI. parcellájában nyugszik. A róla elnevezett iskolában emléktábla őrzi emlékét.

(B. E.)

Felhasznált irodalom

40 éves a győri gyógypedagógia: 1948–1988. Győr, 1988. – EEGYK p. 93., 332. – CSK – HA Győr 41/1972. – SZA Győr 332/1924. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések