Radó Kálmán, szentmártoni

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. március 30., 14:08-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Répcelak, 1844. december 17. – Karlsbad, 1899. július 1.: főispán. Atyja Radó Lajos. – 1862-ben érettségizett a soproni evangélikus gimnáziumban. Jogi ta…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Répcelak, 1844. december 17. – Karlsbad, 1899. július 1.: főispán.

Atyja Radó Lajos. – 1862-ben érettségizett a soproni evangélikus gimnáziumban. Jogi tanulmányait az Ág. Hitvallású Ev. Jogakadémián végezte. 1867-ben a sárvári járás főszolgabírája, 1869-től és 1872-től országgyűlési képviselője. 1881-től a Rába-szabályozás kormánybiztosa. A Rába-szabályozási Társulat elnökévé választották. 1882-től 1894-ig Vas vármegye főispánja. Elérte, hogy Győr város és Győrsziget árvízvédelmére külön törvény született az országgyűlésen. Irányításával másfél évtized alatt megvalósult a Rába és mellékfolyóinak szabályozása. Ő kezdte meg a Rábca-szabályozással a Hanság déli szegélyének lecsapolását. 1894-től a Győri Gőzhajózási Társaság elnöke. 1896-tól a felsőörsi kerület országgyűlési képviselője. 1889 augusztusától a dunántúli egyházkerület világi felügyelője, ekként a főrendiház tagja. 1893-tól valóságos belső titkos tanácsos. Szombathely díszpolgára. – Győrött sétány viseli nevét.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

Magyarország vármegyéi és városai: Vasvármegye. Bp., 1898. – GYH 1899. júl. 4. – SZINNYEI – EEGYK p. 326.

Szakirodalmi rövidítések