Rónay (1848-ig Leitzinger) Jácint János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. március 31., 15:07-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Székesfehérvár, 1814. május 13. – Pozsony, 1889. április 17.: római katolikus püspök, író.

1831-ben belépett a bencés rendbe. 1835-ben Pannonhalmán teológiát tanult, 1839. július 20-án szentelték áldozópappá. 1839-ben főapáti szertartó Pannonhalmán, 1840-től 1848-ig a rendi növendékek bölcseleti tanára. 1842-ben a pesti Magyar Királyi Tudományegyetemen bölcsészdoktorrá avatták. Az MTA levelező tagja 1847. december 23-ától. A forradalom alatt a győri nemzetőrség tábori lelkésze. 1848. május 29-étől egyházi főszónok. A szabadságharc bukása után 16 évet töltött emigrációban. 1867-től 1871-ig Győr vármegye péri választókerületének országgyűlési képviselője. Az MTA rendes tagja 1867-től. 1871-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium osztálytanácsosa. Rudolf főherceg és a trónörökös nevelője. Ferenc József kérésére a pápa felmentette szerzetesi fogadalma alól, 1872-től pozsonyi prépost, 1873-tól szkodári címzetes püspök, ezáltal főrendiházi tag. 1876-tól Mária Valéria főhercegnő nevelését is átvette.

1876-ban a Szent István-rend lovagkeresztje kitüntetést kapott. Valóságos belső titkos tanácsos 1885-től. 1996-ban megjelentetett naplója hiteles forrása korának. Győrött utcanevet viseli.

(T. L.)

Műveit ismerteti

MÉL, SZINNYEI, UMIL

Felhasznált irodalom

GYK 1861. febr. 14. p. 50–51. 1862. ápr. 13. p. 118., 1866. szept. 27. p. 307., 1869. jan. 7. p. 6– 7., márc. 18. p. 86., 1871. jún. 11. p. 215., okt. 12. p. 359. – Pór Antal: Emlékbeszéd Rónay Jácint János rendes tagról = MTAT Emlékbeszédek. Bp., 1891. – PNL – Acsay Ferenc: Rónay Jácint János élete. Győr, 1906. – RNL – MN 1964/108. – Réti Endre: A biológiai gondolkodás nagy úttörője: Rónay Jácint János = Orvosegyetem 1964/6. – MÉL – Pál Lajos: Rónay Jácint = Századok 1971. – PSZBRN p. 72. – PF p. 286. –EÉSZB p. 241–247. – EEGYK p. 171–172., 327.


Szakirodalmi rövidítések