Prikoszovich Endre

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2016. augusztus 25., 18:55-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Füles, 1888. november 9. – Győr, 1946. október 9.: római katolikus pap, tanár.

Szülők: Prikoszovich Mihály, Horváth Ilona.

1906-ban a győri bencés gimnáziumban érettségizett. 1906–1910-ig a Győri Püspöki Hittudományi Főiskolán tanult. 1911. június 29-én szentelték pappá. 1911-től hitoktató a győr-gyárvárosi elemi iskolában és az orsolyita apácák leányiskolájában. 1911–1920-ig a győri árvaház tanulmányi felügyelője. 1920. július 19-én nevezték ki a győri Középiskolai Katholikus Fiúinternátus igazgatójának.1914–1944-ig hittant és mennyiségtant tanított a győri felsőkereskedelmi fiúiskolában. 1929. december 24-étől szentszéki bíró, emellett főjegyzője a győri katolikus autonómia testületének.Székesegyházi tb.kanonok 1943 decemberétől, majd székesegyházi kanonok 1946-tól.1913.május 3-ától 1919.augusztus 24-éig kiadója, 1914. április 18-ától 1919. augusztus 24-éig laptulajdonosa a Nasˆe Novine című horvát nyelvű lapnak.Munkatársa az Összetartás című lapnak is. Horvát nyelven kiadta Pokorny Emánuel Kis Bibla című könyvét.Utolsó lakhely:Rákóczi Ferenc u. 57. – A győri székesegyház kriptájában nyugszik.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

FEJEK–HA Győr 705/1946.

Szakirodalmi rövidítések