Prépost István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2016. augusztus 25., 18:45-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Pápa, 1821. augusztus 21. Pest, 1867. július 9.: hírlapíró. Szegénysorú református szülők gyermeke. – Iskoláit Pápán a református kollégiumban és a…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Pápa, 1821. augusztus 21. Pest, 1867. július 9.: hírlapíró.

Szegénysorú református szülők gyermeke. – Iskoláit Pápán a református kollégiumban és a református főiskolán végezte el. Közgazdaságtant tanult a keszthelyi Georgikonban. Székesfehérvárott nevelő 1848-ban. Honvédtoborzó, majd az országos nemzetőrségi tanács tanácsosa. A későbbi Hadügyminisztériumban a tüzérosztály fogalmazója. A szabadságharc leverése után nevelő Mihályházán, a Gyömöre melletti Csigi(Chigi) pusztán, végül Győrött. 1858-ban megjelentette Xántus János Levelek Éjszakamerikából című kötetét. 1858– 59-ben a Győri Közlöny munkatársa, majd a Napkeleté és a Délibábé. 1860. július 1-jén indította meg a Debreczeni Közlöny című lapot. 1863-ban a debreceni elöljáróság kiutasította a városból. Pozsonyban mint magántanuló elvégezte a Királyi Jogakadémiát, s bírói vizsgát tett. Pápára, majd Pestre ment, szegénységben halt meg.

(T. L.)

Művei

  • Élettapasztalati jegyzetek. H. n., é. n.
  • Vezérfonal az élet ösvényén. H. n., é. n.

Felhasznált irodalom

GYK 1862. okt 12. p. 326., 1863. máj. 10. p. 150. SZINNYEI – Tóth László: Xántus János győri kapcsolatairól = Arrabona 35. köt. Győr, 1996. p. 75–95.

Szakirodalmi rövidítések