Popper Vilma Leon Jo­zefin

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1857. május 11. – Auschwitz, 1944: írónő.

Szülők: dr. P. Ármin, Leon Jozefin.

Német nyelvterületen, jobbára Drezdában jelentek meg írásai 1891-től. 1902-ben a Kossuth¬centenáriumot egy szabadságharcról szóló könyvvel köszöntötte, életrajzi regényt írt Forstmayer Richárdról, a jeles győri zeneművészről. Magyar műveket, például Mikszáth-regényeket fordított németre. Gyakran jelentek meg írásai a győri lapokban is, ezek rövid elbeszélések és epigrammatikus gondolatok. Alapító tagja volt a Kisfaludy Irodalmi Körnek, a felolvasóülések rendszeres szereplője. A legidősebbek egyike volt az auschwitzi halálmenetben. – A Kossuth utca 14. számú ház kapualjában márványtábla emlékezik rá.

(G. F.)

Műveit ismerteti

SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – MVV p. 198. – KIKNT p. 9., 80., 109. – A Kisfaludy Irodalmi Kör első évkönyve p. 52. – IT 6518/942

Szakirodalmi rövidítések