Pattantyús­-Ábrahám Géza, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Selmecbánya, 1885. december 11. – Bp., 1956. szeptember 29.: gépészmérnök.

Szülők:P.Á. Márton, selmeci Pöschl Ilona. – Elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd a budai II. kerületi katolikus gimnázium tanulója lett. 1907-ben a budapesti Magyar Királyi József Műegyetemen szerzett diplomát. 1907 júniusától a műszaki egyetem elektronika tanszékének tanársegédje, 1912-ben doktorált, a II. gépszerkezettani tanszék adjunktusa lett. 1909-től 21 éven át magánmérnöki vállalkozást is gyakorolt. 1921-ben magántanári címet szerzett, 1926-tól nyilvános rendkívüli tanár, 1930-tól nyilvános rendes tanár, 1949-től tanszékvezető. 1938–39-ben a gépészeti és vegyészmérnöki kar dékánja. 1928–44-ben a Technika, 1946–54-ben a Magyar Technika főszerkesztője. 1945-ben az MTA levelező tagja, 1949-től tanácskozó tagja, 1953-tól levelező tagja. 1952-ben a műszaki tudományok doktora, ugyanez évben Kossuth-díjat kapott. – A Gárdonyi Géza utcai műszaki szakközépiskola 1970-ben felvette nevét.

(L. S.)

Művei

  • Emelőgépek. Bp., 1927.
  • Áramkörök. Bp., 1942.
  • Gépek üzemtana. Bp., 1944.
  • Felvonók. Bp., 1945.
  • Gépészeti lengéstan. Bp., 1952.
  • Általános géptan. Bp., 1953.
  • Gyakorlati áramlástan. Bp., 1959.
  • Matematikai képletek, táblázatok. Bp., 1959.
  • Gépek szerkesztése és üzemtana. Bp., 1961.
  • Tallózás a mérnöktovábbképzés klasszikus kiadványaiból. Bp., 1982.


Felhasznált irodalom

KMKA II. p. 803. – Gerey Tamás: Pattantyús-Ábrahám Géza = Technika 1957 4. sz. p. 8. – Gerey Tamás: Nagy magyar gépész-és villamosmérnökök. Bp., 1964. p. 569–573. – MÉL – Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza. Bp., 1984. – Műszaki nagyjaink 6. köt. Bp., 1986. p. 223–255. – A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1825–2002. Bp. 2003. p. 979–980.

Szakirodalmi rövidítések