Pataky Kornél, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pestszenterzsébet, 1920. március 11.- Győr, 1998. szeptember 6.: római katolikus püspök.

Teológiai tanulmányai után 1944-ben Budapesten szentelték pappá. 1945–48 között segédlelkész a szegedi tanyavilágban, majd Szegeden gimnáziumi hittantanár. 1949-től nyolc éven át püspöki titkár, később irodaigazgató. 1973-ban provikárius, 1974-ben püspöki helynök. VI. Pál pápa 1975. január 7-én címzetes püspökké és győri apostoli kormányzóvá nevezte ki. Budapesten a Szent István-bazilikában Ijjas József kalocsai érsek szentelte püspökké. 1976. április 2-án megkapta a megyés püspöki kinevezést is. Másfél évtizeden át kormányozta a Győri Egyházmegyét. Legelső tevékenységei közé tartozott a leromlott állapotban lévő Püspökvár külső-belső tataroztatása.Püspöksége idején, 1985–1987 között épült fel a győri Szentlélektemplom és Lelkipásztori Központ. A régi szeminárium épületében kialakították az Egyházmegyei Papi Otthont, 1988–1989 között létrehozták az Egyházmegyei Kincstár és Múzeumot, felújították a könyvtárat. Püspökségének utolsó éveiben részt vett az Apor Vilmos Iskolaközpont építésének megindításában. A nevéhez fűződik a fertődi, valamint a kapuvári Sarlós Boldogasszony-templom megépíttetése is. 1991 márciusában vonult nyugdíjba. Püspöki jelmondata: „Opere et veritate” (Tettel és igazsággal) volt.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

Vértessy Péter: „Tettel és igazsággal” = Magyar Nemzet 1984. dec. 24. – Magyar katolikus almanach 2. köt. Bp., 1988. p. 51. – Aranymisés főpásztoraink, Pataky Kornél = UE 1994. jún. 12. p. 8. – Győregyházmegyei almanach. Győr, 1995. p. 87. – HA Győr 1668/1998.

Szakirodalmi rövidítések