Pataky Irma

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kézdivásárhely, 1852 – Győr, 1901. október 5.: tanítónő.

Atyja Pataky József. Nagybányán, majd a nagyszebeni orsolyita apácáknál tanult. 1872-ben Nagybányán magántanintézetet alapított, 1880-ig működtette, később az ungvári Árvalányok Nevelőintézetében vállalt munkát. 1884-től a szászvárosi elemi iskolában tanított, közben a budapesti Állami Polgári Tanítóképző Intézetben szerzett oklevelet. 1891. augusztus 20-ától 1900. szeptember 28-áig a Győri Állami Elemi Tanítónőképző Intézet igazgatója. Feldolgozta az intézet történetét. A Mária Dorothea-Egyesület elnöke volt. Szakmai lapokban, és az intézeti évkönyvekben jelentek meg tanulmányai. Kollégái 1000 koronás „Pataky Irma ösztöndíjalapot” hoztak létre emlékére. A Győri Állami Tanítónőképző-Intézet Értesítője az 1894/95. tanévről. Győr, 1896. p. 23.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYH 1900. dec. 11. p. 1–2. – Mohár József: Emlékbeszéd Pataky Irma Győri Áll. TanítónőképzőIntézeti igazgatóról. Győr, 1901. p. 18.

Szakirodalmi rövidítések