Péter

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2016. február 29., 12:17-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „?, 1170 k. – Libanon–Antilibanon, 1217 k.: római katolikus püspök. Egerben együtt nevelkedett a későbbi magyar királlyal, II. Endrével. 1190–1194 között …”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

?, 1170 k. – Libanon–Antilibanon, 1217 k.: római katolikus püspök.

Egerben együtt nevelkedett a későbbi magyar királlyal, II. Endrével. 1190–1194 között francia egyetemen tanult, s ott feltehetőleg jogi végzettséget szerzett. Róma több ízben megbízta különböző egyházi perek jogi képviseletével. III. Béla kancellárrá nevezte ki. Nevét sokszor hozták kapcsolatba Anonymusszal: Hóman Bálint, majd ifj. Horváth János és Sólyom Károly azóta többször cáfolt okfejtéseikben a geszta szerzőjét az abban pogány nevén, Turdaként szereplő Péter győri püspökkel azonosították. Győri püspökségének ideje 1205 és 1217 közé tehető. Gertrúd királyné halála után Péter püspök kérte feleségül II. Endre számára Jolantát, a latin császár lányát. Részt vett II. Endre Szentföldön folytatott hadjáratában, s ott a Názáret melletti Táborhegyi ütközetben, vagy a Libanon–Antilibanon közötti hegyi csatározásokban vesztette életét.

(K. F. – V. Á.)

Felhasznált irodalom

SZÁVAY – Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. Bp. 1943. – SDJ p. 25.

Szakirodalmi rövidítések