Nogáll Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2014. május 22., 16:25-kor történt szerkesztése után volt.

Győr, 1816. április 19. – Győr, 1896. július 2: r. k. pap, püspök. – Szülők: N. Má¬tyás, Hoffmann Teréz. Testvére: N. János. – Hit¬tudományi tanulmány¬it a budapesti Kir. Ma¬gyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1836–40¬ben, 1840. július 20¬án szentelték pappá. Egy¬házmegyei irodista Győrött, Deáky Zsig¬mond segédpüspök titkára 1841–43¬ben, rö¬vid ideig gr. Pálffy Ferenc nevelője. Kör¬nyén plébános 1844–58¬ban. A győri kissze¬minárium igazgatója 1858–67¬ben, a szent¬írástudományok tanára a hittudományi fő¬iskolán 1857–65¬ben. Győri székesegyházi tb. kanonok 1860¬tól, kanonok 1864¬től. Püspöki helynök és pápóci prépost 1878¬tól, ozerói választott püspök 1879¬től. Utol¬só lakhely: Káptalandomb 5. – M.: Emlék-könyv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlé¬kére. Győr, 1879. (Ki. T.) MS 1891. p. 469. – EMLÉKKÖNYV p. 147. – Vasárnapi Újság 1896. 28. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 480. – HA Győr