Nogáll Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2014. május 22., 16:22-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1820. június 24. – Nagy¬várad, 1899. július 19. r. k. püspök, egy-házi író. – Szülők: N. Mátyás, Hoffmann Teréz. Bátyja N. Károly püspök. –…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1820. június 24. – Nagy¬várad, 1899. július 19.

r. k. püspök, egy-házi író. – Szülők: N. Mátyás, Hoffmann Teréz. Bátyja N. Károly püspök. – Közép¬iskolai tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek¬rend Győri Főgimnáziumában vé¬gezte. Ezt követően Nagyszombatban böl¬cseletet, Pesten teológiát tanult. 1843¬ban szentelték pappá, ugyanekkor a Religio és Nevelés belső munkatársa. 1845¬ben a pesti Központi Szeminárium lelki igazgatója, majd 1852¬ig hitszónok és a pesti Kir. Ma¬gyar Tudományegyetem bölcseleti karának hittantanára volt. 1851–52¬ben Krotky Jó¬zseffel szerkesztette a Der Katholische Christ c. német nyelvű hetilapot. Részt vett a Szent István Társulat megalapításában és munkájában. 1853¬tól a bécsi Augus¬tineum lelki igazgatója, és az uralkodó ud¬vari káplánja volt. 1857¬ben nagyváradi kanonok, 1858¬ban egyházmegyei tanfel¬ügyelő, 1863¬ban címzetes apát, 1873¬ban főesperes, 1874¬ben őrkanonok, 1878¬ban pápai prelátus, 1879¬ben ozerói címzetes püspök, 1880¬ban pergamói felszentelt püspök. Alapítója és támogatója a nagy¬váradi Szent Vince Intézetnek. A Lipót¬rend lovagja kitüntetésben részesült. – Mű¬veit ismerteti: GULYÁS, PETRIK, SZINY¬NYEI. (T. L.) GYK 1861. október 3. p. 315., 1874. április 26. p. 139., 1879. március 20. p. 3., 1880. március 18. p. 1., 3. – MVV p. 197. – Vucskics Gyula: Nogáll János életrajza és intézetének története. Nagy¬várad, 1918. – SZIKLAY p. 150. – MÉL