„Nogáll Károly” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
 
1. sor: 1. sor:
Győr, 1816. április 19. – Győr, 1896. július 2: r. k. pap, püspök. – Szülők: N. Má¬tyás, Hoffmann Teréz. Testvére: N. János. – Hit¬tudományi tanulmány¬it a budapesti Kir. Ma¬gyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1836–40¬ben, 1840. július 20¬án szentelték pappá. Egy¬házmegyei irodista Győrött, Deáky Zsig¬mond segédpüspök titkára 1841–43¬ben, rö¬vid ideig gr. Pálffy Ferenc nevelője. Kör¬nyén plébános 1844–58¬ban. A győri kissze¬minárium igazgatója 1858–67¬ben, a szent¬írástudományok tanára a hittudományi fő¬iskolán 1857–65¬ben. Győri székesegyházi tb. kanonok 1860¬tól, kanonok 1864¬től. Püspöki helynök és pápóci prépost 1878¬tól, ozerói választott püspök 1879¬től. Utol¬só lakhely: Káptalandomb 5. – M.: Emlék-könyv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlé¬kére. Győr, 1879. (Ki. T.) MS 1891. p. 469. – EMLÉKKÖNYV p. 147. – Vasárnapi Újság 1896. 28. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 480. – HA Győr
+
Győr, 1816. április 19. – Győr, 1896. július 2.: római katolikus pap, püspök
 +
 
 +
Szülők: Nogáll Mátyás, Hoffmann Teréz. Testvére: Nogáll János.
 +
 
 +
Hittudományi tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1836–40-ben, 1840. július 20-án szentelték pappá. Egyházmegyei irodista Győrött, Deáky Zsigmond segédpüspök titkára 1841–43-ben, rövid ideig gróf Pálffy Ferenc nevelője. Környén plébános 1844–58-ban. A győri kisszeminárium igazgatója 1858–67-ben, a szentírástudományok tanára a hittudományi főiskolán 1857–65-ben. Győri székesegyházi tiszteletbeli kanonok 1860-tól, kanonok 1864-től. Püspöki helynök és pápóci prépost 1878-tól, ozerói választott püspök 1879-től.  
 +
 
 +
Utolsó lakhely: Káptalandomb 5.
 +
 
 +
== Művei ==
 +
 
 +
*Emlékkönyv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlékére. Győr, 1879.  
 +
 
 +
(Ki. T.) MS 1891. p. 469. – EMLÉKKÖNYV p. 147. – Vasárnapi Újság 1896. 28. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 480. – HA Győr

A lap jelenlegi, 2014. május 22., 15:30-kori változata

Győr, 1816. április 19. – Győr, 1896. július 2.: római katolikus pap, püspök

Szülők: Nogáll Mátyás, Hoffmann Teréz. Testvére: Nogáll János.

Hittudományi tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1836–40-ben, 1840. július 20-án szentelték pappá. Egyházmegyei irodista Győrött, Deáky Zsigmond segédpüspök titkára 1841–43-ben, rövid ideig gróf Pálffy Ferenc nevelője. Környén plébános 1844–58-ban. A győri kisszeminárium igazgatója 1858–67-ben, a szentírástudományok tanára a hittudományi főiskolán 1857–65-ben. Győri székesegyházi tiszteletbeli kanonok 1860-tól, kanonok 1864-től. Püspöki helynök és pápóci prépost 1878-tól, ozerói választott püspök 1879-től.

Utolsó lakhely: Káptalandomb 5.

Művei

  • Emlékkönyv. Pázmándi Horváth Endre születése százados évfordulati ünnepélyének emlékére. Győr, 1879.

(Ki. T.) MS 1891. p. 469. – EMLÉKKÖNYV p. 147. – Vasárnapi Újság 1896. 28. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 480. – HA Győr