Nogáll János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. május 22., 15:38-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1820. június 24. – Nagy­várad, 1899. július 19.: római katolikus püspök, egy­házi író. Szülők: N. Mátyás, Hoffmann Teréz. Bátyja N. Károly pü…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1820. június 24. – Nagy­várad, 1899. július 19.: római katolikus püspök, egy­házi író.

Szülők: N. Mátyás, Hoffmann Teréz. Bátyja N. Károly püspök.

Közép­iskolai tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek­-rend Győri Főgimnáziumában vé­gezte. Ezt követően Nagyszombatban böl­cseletet, Pesten teológiát tanult. 1843­-ban szentelték pappá, ugyanekkor a Religio és Nevelés belső munkatársa. 1845-­ben a pesti Központi Szeminárium lelki igazgatója, majd 1852-­ig hitszónok és a pesti Királyi Ma­gyar Tudományegyetem bölcseleti karának hittantanára volt. 1851–52-­ben Krotky Jó­zseffel szerkesztette a Der Katholische Christ című német nyelvű hetilapot. Részt vett a Szent István Társulat megalapításában és munkájában. 1853-­tól a bécsi Augus­tineum lelki igazgatója, és az uralkodó ud­vari káplánja volt. 1857-­ben nagyváradi kanonok, 1858-­ban egyházmegyei tanfel­ügyelő, 1863-­ban címzetes apát, 1873-­ban főesperes, 1874-­ben őrkanonok, 1878-­ban pápai prelátus, 1879­-ben ozerói címzetes püspök, 1880-­ban pergamói felszentelt püspök. Alapítója és támogatója a nagy­váradi Szent Vince Intézetnek. A Lipót-­rend lovagja kitüntetésben részesült.

(T. L.)

Mű­veit ismerteti

  • GULYÁS, PETRIK, SZINY­NYEI.

Felhasznált irodalom

  • GYK 1861. október 3. p. 315., 1874. április 26. p. 139., 1879. március 20. p. 3., 1880. március 18. p. 1., 3. – MVV p. 197. – Vucskics Gyula: Nogáll János életrajza és intézetének története. Nagy­várad, 1918. – SZIKLAY p. 150. – MÉL

Szakirodalmi rövidítések