Ney (Neu) Dávid

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Várpalota, 1842. febru­ár 12. – Bp., 1905. augusztus 31.: operaéne­kes.

Tehetségére a veszprémi zsidó kán­tor figyelt fel, és az ottani kórusban kez­dett énekelni 1861-­ben. 1863–69-­ig katonás­kodott. Lombardiában képezte tovább hang­ját. Leszerelése után a bécsi Karl Színház karénekese volt. Bécsből Tapolcára, majd Győrbe került zsidó kántornak. Részt vett a város zenei életében: közreműködője volt több jótékonysági estnek, a Győri Ének-­és Zeneegylet hangversenyeinek. Egyúttal a zeneegylet műbíráló bizottságának is tag­ja. 1874-­ben Richter János karkötelezett­séges magánénekesnek szerződtette a Nem­zeti Színházhoz. 1877­-től 1884-­ig a Nem­zeti Színház, 1884­-től haláláig a Magyar Királyi Operaház tagja. Később is hallhatta a győri közönség 1889-­es, 1892-­es és 1900­-as vendégszereplései alkalmából.

(Sz. E.)

Szerepeit ismerteti

  • GYVZ.

Felhasznált irodalom

GYVZ

Szakirodalmi rövidítések