Neubauer Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. május 22., 15:06-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Tata, 1835 – Győr, 1895. február 5.: gyáros. 1860-­ban sikertele­nül kért engedélyt gyúszergyár alapításá­ra a győri városi tanácstól. Tatán indíto…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tata, 1835 – Győr, 1895. február 5.: gyáros.

1860-­ban sikertele­nül kért engedélyt gyúszergyár alapításá­ra a győri városi tanácstól. Tatán indította be vállalkozását. 1867-­ben ismét Győrött próbálkozott. Győr Város Tanácsa 1867. március 22-­én engedélyezte „Gyufakészítő Gyár” felállítását. A Győrvidéki Gazdasági Egyesület 1870-­ben dicséretesnek ítélte ter­mékeit. 1873-­ban a bécsi kiállításon érdem­érmet, Szegeden 1876-­ban ezüstérmet ka­pott. 1895. január 23-­án a teljes fafeldolgo­zó gépműhely leégett.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

HI 1889. 4. sz. p. 46. – Veszprémi György: A Győri Gyufagyár története: 1867–1926 = GYT 9. Győr, 1988. p. 137–152.

Szakirodalmi rövidítések