Nemák Béla

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. február 21., 17:10-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Trencsén, 1900. május 31. – Győr, 1976. április 30.: gépészmérnök, ta­nár. Szülei: N. József, Kuliffay Margit. Elemi és középiskolai tanulmányait Tren…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Trencsén, 1900. május 31. – Győr, 1976. április 30.: gépészmérnök, ta­nár.

Szülei: N. József, Kuliffay Margit.

Elemi és középiskolai tanulmányait Tren­csénben végezte. A Budapesti Műszaki Egye­tem Gépészmérnöki Karán szerzett mér­nöki oklevelet. 1927. november 26-­án ke­rült Győrbe, és az I. fokú Iparostanonc Iskolában helyezkedett el. Itt létrehozta az ország első villamos demonstrációs műhe­lyét, valamint egy fémipari, egy faipari, egy szabóipari és egy cipészipari kismű­helyt is kialakíttatott. A tanonciskolai fi­zikaterem a tervei alapján készült el. Az oktatómunka mellett tankönyveket is írt. 1931-­ben jelent meg a Fémipari Technológia című könyve, amely 1949­-ig hét kiadást ért meg. 1934­-ben látott napvilágot a vil­lanyszerelők oktatását segítő tankönyve, az Elektrotechnika. 1945-­ben megírta a Fém­ipari Természettan című munkáját, 1948– 1949­-ben létrehozta az iskolai villamosi­pari bemutatótermet. 1945 után a megyei tanács munkaerőgazdálkodási osztályával és szak­képzés helyi vezetőivel konfliktus­ba került a tanműhelyek felszámolásakor. Ezután tíz hónapig a Győri Csavargyár­ban TMK­-osztályvezető. 1950­-ben kiadták a Motor­kerékpár Tansegédlet című könyvét is. Gaál Mária középiskolai fizikatanárral és szakfelügyelővel együtt létrehozták az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Győri Szer­vezetét. 1960-­ban nyugdíjazták. A Révai Miklós Gimnázium és Szakközépiskola po­litechnikai oktatásába kapcsolódott be. Az Elektrotechnikai és Fizikai Egyesület el­nöke. Tizenkilenc elfogadott újítás és több mint 300 cikk és tanulmány fűződik ne­véhez.

A győri köztemetőben nyugszik. Emléktábla őrzi nevét 1997­-től a Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola és Szakmun­kásképző Intézetben. – 2003 szeptembe­rétől a Kossuth Lajos Ipari Szakmunkás­képző Iskola a Mesterségek dicsérete c. ren­dezvénysorozat keretében Nemák Béla­-em­lékévet tartott.

(B. Z.)

Művei

 • Fémipari Technoló­gia. Bp., 1931.
 • Villamosipari Zseb­könyv. H. n., 1936.
 • Fém­és Villamos­ipari Zsebkönyv. H. n., 1938.
 • Gépkocsi. Győr, 1939.
 • Gépipari Szakrajz. H. n., 1940.
 • Elektrotechnika. Bp., 1943.
 • Fémipari Természettan. H. n., 1945.
 • Gép­és Villamosipari Szakrajz. H. n., 1945.
 • Erősáramú elektrotechnika 2.
 • Villa­mos gépek. Bp., 1949.
 • Motorkerékpár Tansegédlet. H. n., 1950.
 • Villamos­ságtan 1. H. n., 1953.
 • Üzemi villany­szerelők szakmai ismeretei. H. n., 1957.
 • Villamosságtan 2. H. n., 1957.
 • Raj­zos elektrotechnika. H. n., 1958.
 • Vil­lamos mérések. Bp., 1961. (Társszerző: De­zséri Imre).

Felhasznált irodalom

Fizikai Szemle 1977/2. p. 80–81. – Nemák Béla: Önéletrajz. 1952. szept. 12. – K 1976. máj. 5. p. 4. – EEGYK p. 133.

Szakirodalmi rövidítések