Nagylucsei Dóczy Orbán

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. február 21., 16:47-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Nagylucse, ? – ?, 1491. október 21.: r. k. püspök. Csalló­közi jobbágycsaládból származott. Fiatal ko­rában Mátyás kancelláriáján deák, 1468­-tól je…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Nagylucse, ? – ?, 1491. október 21.: r. k. püspök.

Csalló­közi jobbágycsaládból származott. Fiatal ko­rában Mátyás kancelláriáján deák, 1468­-tól jegyző, 1473-­tól királyi alkancellár, 1479­-től 1490­-ig kincstárnok. Ügyes pénzügyi szakember, a király bizalmi embere a had­viselés költségeinek előteremtésében. 1472-­ben budai kanonok, esztergomi és pécsi prépost. 1474­-től 1481­-ig a fehérvári Szent Miklós­-káptalan prépostja.

A győri püspö­ki teendőket az 1481–1486 közötti időszak­ban látta el. Nevéhez fűződik a székesegy­ház bővítése és gótikus stílusban történt átépítése. A Püspökvárhoz gótikus stílusú várkápolnát építtetett, ez a kápolna ma is az ő nevét viseli. 1486–1491 között egri püspök. A hódítások során Magyarország­hoz került bécsi egyházmegye kormány­zását is ellátta, miután 1487­-től Mátyás a bécsi püspöki székbe emelte. Ország Mi­hály nádor halála után őt nevezték ki kirá­lyi helytartóvá. A trónöröklési vitában Cor­vin Jánossal szemben II. Ulászló trónkö­vetelését támogatta. Tárgyi emléke a Má­tyás király címerével díszített miseruha, melyet a győri székesegyháznak adományo­zott, valamint az 1487–1492 között készült zsoltáros­könyv, mely a budai könyvfestő műhely ki­emelkedő remeke.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

PNL – MNT – MÉL – SDJ p. 41.

Szakirodalmi rövidítések