Nagyfalvi Gergely

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. február 21., 16:34-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „?, 1576 k. – Győr, 1643. június 9.: r. k. püspök. Nagyvárad környékén született, hét évig Rómában végezte teológiai tanulmányait. 1609­-ben lett győr…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

?, 1576 k. – Győr, 1643. június 9.: r. k. püspök.

Nagyvárad környékén született, hét évig Rómában végezte teológiai tanulmányait. 1609­-ben lett győri kanonok, 1611-­ben pápóci pré­post. Náprági Demeter helynöke volt. An­nak utódával, Draskovich Györggyel ellen­tétbe került, a jezsuiták letelepedését is el­lenezte. 1635. október 5­-étől váci püspök. Magas jogi képzettsége és jámborsága mi­att köztisztelet övezte. Görög nyelven ver­selt, győri szempontból nagy értékű napló­ja a közelmúltban látott napvilágot. Mű­pártolásáról ad hírt a Győri Egyházmegyei Kincstár állandó kiállításán látható, nevét feliratában váci püspökként megörökítő aranyozott ezüstkehely, melyet Peresztegi János győri ötvössel készíttetett 1637­-ben.

(G. F.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 102–403. – Szabady Béla: Draskovich György győri kanonokjai = GYSZ 1938. p. 20– 21. – Jenei Ferenc: Győr és régibb magyar iro­dalmunk emlékei. Győr, 1976. p. 28.

Szakirodalmi rövidítések