Nagy Sándor (Toldi)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. február 21., 16:13-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Szomód, 1893. janu­ár 25. – Bp., 1955. január 2.: ref. lelkész, diszkoszvető. Korán árvaságra jutott. Any­ja, Antal Berta nevelte fel. Alapiskoláját szül…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Szomód, 1893. janu­ár 25. – Bp., 1955. január 2.: ref. lelkész, diszkoszvető.

Korán árvaságra jutott. Any­ja, Antal Berta nevelte fel. Alapiskoláját szülőfalujában végezte, a Dunántúli Református Egyházkerület Főgimnáziumában Pápán érettségizett 1911-­ben. Ebben az évben meg­nyerte az iskolai diszkoszvető bajnoksá­got. Később országos bajnok, nemzetközi sikereket ért el e sportágban, részt vett az 1912­-es stockholmi olimpián, 1924­-ig ver­senyszerűen sportolt. Teológiai tanulmá­nyait Pápán végezte, hitoktató lelkész lett. Ipolypásztón, Pócson, Szőnyben, Neszmé­lyen és Tatabányán szolgált. 1922­-ben a győri református egyházközség vallásoktató lelkész­nek választotta meg. 1943-­ban választot­ták meg lelkésznek, de állását csak 1944. január 23­-án foglalhatta el. 1953. novem­ber 30­-án vonult nyugdíjba.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

Dunántúli Ref. Egyházkerület Pápai Főiskolá­jának évkönyve 1910/1911. Pápa, 1911. p. 156. – Kovács Lajos Jenő: A középiskolai testnevelés megindulása és fejlődése a Pápai Ref. Kollégi­umban. Pápa, 1959. p. 26., 35.

Szakirodalmi rövidítések