„Náprági Demeter” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
(Új oldal, tartalma: „Náprágy, 1556 – Győr, 1619. március 25.: r. k. püspök. Tanul­mányait Nagyszombatban és Bécsben vé­gezte. 1586-­ban esztergomi kanonok, majd egri nagyprépo…”)
 
 
1. sor: 1. sor:
 
Náprágy, 1556 – Győr, 1619. március 25.: r. k. püspök.
 
Náprágy, 1556 – Győr, 1619. március 25.: r. k. püspök.
  
Tanul­mányait Nagyszombatban és Bécsben vé­gezte. 1586-­ban esztergomi kanonok, majd egri nagyprépost. 1597­-ben erdélyi püspök, 1601-­ben menekülnie kellett, ekkor vitte magával a váradi Szent László-­hermát és értékes könyveit. 1606­-tól győri püspök. 1606. december 21­-étől haláláig Győr vár­megye főispánja. Elindítója a győri Szent László­-kultusznak. Könyvtára alapjául szol­gált az egyik legnagyobb magyar könyv­gyűjteménynek, a szemináriumi könyvtár­nak. Visszahívta a városba a ferenceseket, jelentős műkincsekkel gazdagította a szé­kesegyházat (Bornemissza­-féle infula, Jé­zus születését ábrázoló flamand kárpit stb.). Működését inkább a humanizmus, mint­sem ellenreformáló hevület jellemzi.
+
Tanul­mányait Nagyszombatban és Bécsben vé­gezte. 1586-­ban esztergomi kanonok, majd egri nagyprépost. 1597­-ben erdélyi püspök, 1601-­ben menekülnie kellett, ekkor vitte magával a váradi Szent László-­hermát és értékes könyveit.  
 +
 
 +
1606­-tól győri püspök. 1606. december 21­-étől haláláig Győr vár­megye főispánja. Elindítója a győri Szent László­-kultusznak. Könyvtára alapjául szol­gált az egyik legnagyobb magyar könyv­gyűjteménynek, a szemináriumi könyvtár­nak. Visszahívta a városba a ferenceseket, jelentős műkincsekkel gazdagította a szé­kesegyházat (Bornemissza­-féle infula, Jé­zus születését ábrázoló flamand kárpit stb.). Működését inkább a humanizmus, mint­sem ellenreformáló hevület jellemzi.
  
 
''(G. F.)''
 
''(G. F.)''

A lap jelenlegi, 2014. február 21., 15:54-kori változata

Náprágy, 1556 – Győr, 1619. március 25.: r. k. püspök.

Tanul­mányait Nagyszombatban és Bécsben vé­gezte. 1586-­ban esztergomi kanonok, majd egri nagyprépost. 1597­-ben erdélyi püspök, 1601-­ben menekülnie kellett, ekkor vitte magával a váradi Szent László-­hermát és értékes könyveit.

1606­-tól győri püspök. 1606. december 21­-étől haláláig Győr vár­megye főispánja. Elindítója a győri Szent László­-kultusznak. Könyvtára alapjául szol­gált az egyik legnagyobb magyar könyv­gyűjteménynek, a szemináriumi könyvtár­nak. Visszahívta a városba a ferenceseket, jelentős műkincsekkel gazdagította a szé­kesegyházat (Bornemissza­-féle infula, Jé­zus születését ábrázoló flamand kárpit stb.). Működését inkább a humanizmus, mint­sem ellenreformáló hevület jellemzi.

(G. F.)

Művei

Mű­veit ismerteti: SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

MNT – Jenei Ferenc: Az utolsó magyar huma­nista főpap: Náprági Demeter = Irodalomtörté­neti Közlemények 1965/2. – SDJ p. 48–49.

Szakirodalmi rövidítések