Molnári Kelemen

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. május 21., 16:18-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Molnári, ? – 1438. ok­tóber: r. k. püspök. Csanádi prépost, ki­rályi kancellár, majd győri püspök (1417– 1438). Zsigmond őt jelölte a bázeli zsinat­…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Molnári, ? – 1438. ok­tóber: r. k. püspök.

Csanádi prépost, ki­rályi kancellár, majd győri püspök (1417– 1438). Zsigmond őt jelölte a bázeli zsinat­ra, de mikor Kelemen püspök azt tapasz­talta, hogy a zsinat szelleme radikálisabb irányt vesz, a megbízatást nem fogadta el. Már 1418­-ban kérte a pápától, hogy a ja­vadalom-adományozások jogát magának, il­letve egyházának tarthassa fenn. 1429­-ben győri egyházmegyei zsinatot tartott, amelynek fő témája a huszitizmus elleni védekezés volt.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

Erőss István: A győri egyházmegye története a középkorban. (gépirat) p. 536–616.

Szakirodalmi rövidítések