„Molnár Vid Bertalan” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
3. sor: 3. sor:
 
Szülők: M. János, Matusz (Mat­tusz) Ilona.
 
Szülők: M. János, Matusz (Mat­tusz) Ilona.
  
Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Tizenkilenc évesen a kapucinus rend jelöltje lett Móron. 1839-ben szentel­ték pappá. Harmincévesen ünnepi szónok Tatán, 1848­-ban magyar szónok Bécsben. Harmincnyolc éves korától 25 éven át tá­bori lelkész. 1853-­ban ezredkáplán Velen­cében, 1854-­ben Piacenzában. Negyvenéves korától szülőfalujának patrónusa. Kato­nai jövedelmét nagyrészt alapítványok­ra fordította. Ezek egyikéből valósult meg a plébánián elhelyezett községi könyvtár. Saját maga készítette felsorolásában 15 alapítványt nevez meg, de még ezután is tett néhányat. Ezek összértéke több mint 37 000 forint. Ebből a legfontosabb örök alapítvány az a 25 000 forintnyi összeg, amit a Vaszary Kolos pannonhalmi főapát által építtetett gyermekóvó és leányiskola fenntartására, az apácák ellátására adott. Később támogatta a fiúiskolát is. 1861-­ben imakönyvet írt a katonák számára, amit Montavában adtak ki, ahol ekkor címzetes kanonok volt. Hatvanévesen visz­zatért szerzetesrendjébe.  
+
Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Tizenkilenc évesen a kapucinus rend jelöltje lett Móron. 1839-ben szentel­ték pappá. Harmincévesen ünnepi szónok Tatán, 1848­-ban magyar szónok Bécsben. Harmincnyolc éves korától 25 éven át tá­bori lelkész. 1853-­ban ezredkáplán Velen­cében, 1854-ben Piacenzában. Negyvenéves korától szülőfalujának patrónusa. Kato­nai jövedelmét nagyrészt alapítványok­ra fordította. Ezek egyikéből valósult meg a plébánián elhelyezett községi könyvtár. Saját maga készítette felsorolásában 15 alapítványt nevez meg, de még ezután is tett néhányat. Ezek összértéke több mint 37 000 forint. Ebből a legfontosabb örök alapítvány az a 25 000 forintnyi összeg, amit a Vaszary Kolos pannonhalmi főapát által építtetett gyermekóvó és leányiskola fenntartására, az apácák ellátására adott. Később támogatta a fiúiskolát is. 1861-ben imakönyvet írt a katonák számára, amit Montavában adtak ki, ahol ekkor címzetes kanonok volt. Hatvanévesen visz­zatért szerzetesrendjébe.  
  
 
Győr­-Szent­ivánon temették el. A Váci Mihály nevét viselő iskola régi szárnyán márványtábla őrzi nevét.  
 
Győr­-Szent­ivánon temették el. A Váci Mihály nevét viselő iskola régi szárnyán márványtábla őrzi nevét.  

A lap jelenlegi, 2014. május 21., 15:32-kori változata

Szent­-Ivány, 1813. április 14. – Bp., 1896. szep­tember 8.: kapucinus szerzetes, tábori lel­kész.

Szülők: M. János, Matusz (Mat­tusz) Ilona.

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Tizenkilenc évesen a kapucinus rend jelöltje lett Móron. 1839-ben szentel­ték pappá. Harmincévesen ünnepi szónok Tatán, 1848­-ban magyar szónok Bécsben. Harmincnyolc éves korától 25 éven át tá­bori lelkész. 1853-­ban ezredkáplán Velen­cében, 1854-ben Piacenzában. Negyvenéves korától szülőfalujának patrónusa. Kato­nai jövedelmét nagyrészt alapítványok­ra fordította. Ezek egyikéből valósult meg a plébánián elhelyezett községi könyvtár. Saját maga készítette felsorolásában 15 alapítványt nevez meg, de még ezután is tett néhányat. Ezek összértéke több mint 37 000 forint. Ebből a legfontosabb örök alapítvány az a 25 000 forintnyi összeg, amit a Vaszary Kolos pannonhalmi főapát által építtetett gyermekóvó és leányiskola fenntartására, az apácák ellátására adott. Később támogatta a fiúiskolát is. 1861-ben imakönyvet írt a katonák számára, amit Montavában adtak ki, ahol ekkor címzetes kanonok volt. Hatvanévesen visz­zatért szerzetesrendjébe.

Győr­-Szent­ivánon temették el. A Váci Mihály nevét viselő iskola régi szárnyán márványtábla őrzi nevét.

Művei

  • Imák és intelmek a ma­gyar kath. hadfiak számára. Manto­va, 1861.
  • Katonák imakönyve. Bp., 1917.

(G. I.)

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Gunyhóné Zászlós Erzsébet: Mol­nár Vid Bertalan 1813–1896: Egy kapucinus szer­zetes útja Szent­-Iványtól Győrszentivánig (kéz­irat) – EEGYK p. 221.

Szakirodalmi rövidítések