Mithay (1941-ig Heppner) Sándor Gyula, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. január 27., 17:20-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Nagyszeben, 1916. április 3. – Győr, 1995. december 24.: régész. Az elemi iskolát Gyárvárosban végezte, 1934-ben a Győri Magyar Királyi Állami Révai Mikló…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Nagyszeben, 1916. április 3. – Győr, 1995. december 24.: régész.

Az elemi iskolát Gyárvárosban végezte, 1934-ben a Győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Reálgimnáziumban érettségizett. A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1941-ben történelem–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Ezzel egy időben régészeti tanulmányokat is folytatott. Egyetemistaként kapta Győr városától a megbízatást, hogy a győri repülőtér építésekor előkerült avar temetőrészlet leletmentő ásatását, majd a gázgyár mellett lévő középkori település feltárását végezze el. Koroncón ásta ki azt a honfoglalás kori sírt, melynek alapján László Gyula először rekonstruálhatta a honfoglaló magyarok nyergét. 1940 novemberében doktorált. 1945-ben a Győri Állami Apponyi Albert Leánygimnáziumban kezdte tanári munkáját, majd egy évet a Győri Állami Gárdonyi Géza Polgári Fiúiskola és Általános Iskolában tanított. 1947. szeptember 24-étől a győri múzeumban (1951-től Xántus János Múzeum) tudományos kutató, 1952. január 1-jétől igazgató. Egy ideig ellátta a mosonmagyaróvári múzeum vezetését is. 1956-ban jelent meg a pedagógusok számára készített ismeretterjesztő munkája a győri járás régészeti lelőhelyeiről. Az 1956-os forradalom után szabadságvesztésre ítélték. Öt éven át a MAHART győri kikötőjében portáldaru-kezelő. 1962-ben a tatai múzeumban régész, 1963. december 15-étől a pápai múzeum igazgatója. 1980-ban nyugállományba vonult.

(T. L.)

Művei

  • Bronzkori kultúrák Győr környékén. Győr, 1942.
  • Győr története a vaskorszakig. (társszerző: Gallus Sándor) Győr, 1942.
  • Régészeti adatok a győri járás történetéhez. Győr, 1956.
  • A kőbaltás ember Győrött. Győr, 1957.
  • Győr és környékének őskora. Győr, 195?
  • Vezető a pápai Helytörténeti Múzeum állandó kiállításához. Pápa, 1971.

Felhasznált irodalom

Ilon Gábor: Mithay Sándor 70 éves = Archeológiai Értesítő 1986/135. – Ilon Gábor: Mithay Sándor munkáinak válogatott bibliográfiája = Acta Papensis 1992/3–4. – Tóth László: In memoriam Dr. Mithay Sándor /1916–1995/ = Arrabona 35. köt. Győr, 1996. p. 343–346. – PIMÉA – HA Győr 2299/1995.

Szakirodalmi rövidítések