Mihályfia Benedek

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. január 27., 16:40-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „15. sz.: római k. püspök. – Zsigmond király titkára. Fehérvári prépost, apostoli protonotárius, majd győri püspök (1439–1444). A király követségbe küld…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

15. sz.: római k. püspök. – Zsigmond király titkára. Fehérvári prépost, apostoli protonotárius, majd győri püspök (1439–1444). A király követségbe küldte IV. Jenő pápához. A király halála után az Ulászló-pártiak elől menekülő Erzsébet királynénak és a kiskorú V. László királynak védelmet nyújtott a Püspökvárban. Ez idő alatt a győri várat sáncokkal tették biztonságosabbá. Az elhúzódó harcok alatt sokat szenvedett az egyházmegye. Végül IV. Jenő pápa követének közvetítése révén a felek békét kötöttek Győrött 1442. december 13-án. A béke pontjait a székesegyházban hirdették ki, ahol Erzsébet királyné, Ulászló és kíséretük hálaadó istentiszteleten jelent meg. Néhány nap múlva az özvegy királyné hirtelen meghalt. Fiának gyámja, III. Frigyes az Erzsébetnek nyújtott kölcsönök záloga gyanánt lefoglalta a nyugati várakat (Fraknót, Kismartont, Lánzsért, Szarvkőt, Sopront és Győrt).

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYA p. 38–39. – SDJ – GYETK p. 616–645.

Szakirodalmi rövidítések