Mihálkovics Tivadar, felsőpulyai

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pest, 1848. december 2. – Győr, 1927. február 11.: jogász, sportvezető.

Szülők: M. János, Boldis-Kapás Mária. Felesége: Feszler Ernesztina.

Jogi tanulmányait Pesten végezte. Pécsett segédszerkesztője volt a Pécsi Naplónak. Az 1870-es években költözött Győrbe. 1872-ben tett ügyvédi vizsgát. 1875-ben Hódságra nevezték ki királyi közjegyzővé, egy évvel később Győrbe helyezték. Tagja lett a törvényhatósági, majd a közigazgatási bizottságnak. Kiváló muzsikus volt,brácsásként játszott a Győri Ének-és Zeneegylet zenekarában. 1898-ban tagja lett a Jaurinum a három folyóhoz szabadkőműves körnek, 1900-ban a Philantropia-páholy első főmestere. 1907-ben alapító tagja a Győri Társadalomtudományi Körnek, majd az 1918 őszén szerveződött Radikális Párt győri szervezetének. 1877. augusztus 8-án megalakította a Győri Csónakázó Egyletet. 1878. május 1-jén avatták fel Győr város első úszó csónakházát a Rába folyón. 1883. augusztus 23-án alakult meg Balatonfüreden az Országos Evezős és Vitorlás Szövetkezet, melynek elnöke lett. 1896-ban, a millennium évében elkészült a Radó téri szárazföldi csónakház, a győri polgárok kedvenc kirándulóhelye. A csónakház mellett teniszpályát, lövészpályát építettek, az épületben pedig vezetésével vívóversenyeket rendeztek. 1909-ben az egyesület örökös, tiszteletbeli elnökének választották meg. Utolsó lakhely: Baross Gábor út 20. – A győri köztemetőben nyugszik. – Győrött Rába-parti sétány és emléktábla, Balatonfüreden emléktábla őrzi nevét.

(G. L.)

Művei

  • A győri Csónakázó-Egylet története, 1877–1887. Győr, 1889.

Felhasznált irodalom

GYK 1877. aug. 12. p. 3. – MOK p. 7. – Végh Ferenc: 100 éves a győri evezés. 1877–1977. Győr, 1977. – Grábics Frigyes: Mihálkovics Tivadar = GYT 8. köt. 1987. p. 203–213. – HA Győr 132/1927.

Szakirodalmi rövidítések