Mechler András

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

1690 k. – 1765 után: zenész. – 1711 szeptemberében vette át és 1765 végéig vezette a győri székesegyházi együttest. Feladata volt az együttes vezetése, a repertoár gazdagítása művek másolásával, és a szeminaristák tanítása a gregorián ének alapjaira. 1713-tól egy személyben volt succentor (vezető) és orgonista is. A káptalan 1721 körül hagyta jóvá e kettős működését, s a 18. században ez maradt szokásban. Kézírásával a mai székesegyházi kottagyűjteményben igen sok kompozíció maradt fönn az 1713–1761 közti időből. Ezek egy része feltehetően saját műve lehet.

(V. V.)

Felhasznált irodalom

GYZ

Szakirodalmi rövidítések