Mayerhofer József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. január 27., 12:55-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Oka, Ausztria, 1810. június 5. – Győr, 1897. május 12.: római katolikus pap.

Szülők: M. József, Haufer Mária.

Hittudományi tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte 1831 –35-ben. 1835. augusztus 26-án szentelték pappá. Előbb káplán Szanyban 1835–37 között, majd a növendék papság prefektusa a győri szemináriumban 1838–41-ben. A győri hittudományi főiskolán az erkölcs, a lelkipásztorkodás, a hitelemzés-és a neveléstan tanára 1841-től 1868-ig. Tanári állásának megtartása mellett az elemi, a reáliskola és a tanítóképző igazgatója 1857-től. Győri székesegyházi kanonok 1864–97 között. Komáromi főesperes 1864-től, Keresztelő Szent Jánosról nevezett hunfalvi címzetes prépost 1868-tól, olvasó, majd éneklőkanonok 1873-tól, pápai prelátus 1881-től, nagyprépost 1886-tól. Írt erkölcstankönyvet a teológiai főiskola számára, foglalkozott dogmatikai, kateketikai kérdésekkel, de értekezett a Fertő tóról és a Fertővidéki madárvilágról is. Tíz népszerű egyházi énekhez zenét szerzett. Publikált a Magyar Sionban, a Borromarusban, a Győri Reáliskola Értesítőjében, valamint a Pázmány-füzetekben. A Religiónak és a Boromaeusnak munkatársa volt. Utolsó lakhelye: Káptalandomb 2.

(Ki. T.)

Műveit ismerteti

  • GULYÁS, MKL.

Felhasznált irodalom

MS p. 1891. 466. – EMLÉKKÖNYV p. 143. – Magyar Állam 1893. 284. sz. – SZINNYEI – GYSZT p. 481. – HA Győr 258/1897.

Szakirodalmi rövidítések