Maulbertsch (Maulpertsch), Franz Anton

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Langenargen, 1724. június 8. – Bécs, 1796. augusztus 7.: osztrák festőművész.

A 18. század egyik legjelentősebb meste­re. Már az 1750-­es években dolgozott Ma­gyarországon, ekkor készítette a sümegi plébániatemplom falképeit. A hetvenes évek végétől szinte folyamatosan hazánkban vál­lalt megbízásokat. Képei megtalálhatók Po­zsonyban, Pápán, Kalocsán, Szombathe­lyen és a győri székesegyházban. A főhajó boltozatának freskóit két részletben fes­tette. 1772–73-­ban készítette a szentély mennyezetképét, ami a magyar szentek hódolatát ábrázolja. Ugyanekkor festette meg a főoltár két oldalán a győri egyházme­gye alapítását, valamint Szent László cso­datételét. 1781-­ben készítette a Transfigu­ratiót ábrázoló freskót és a párkány feletti ívekben látható képeket. Ő festette az észa­ki (Mária) hajót díszítő Angyali üdvözletet, Krisztus mennybemenetelét és a Krisztus az olajfák hegyén címűt. A déli (Szent Ist­ván) hajóban a vértanú Szent Istvánt és a megfeszített Krisztust ábrázoló falképeket is ő alkotta. Maulbertsch műve a Mária mennybemenetelét ábrázoló főoltárkép is.

(B. E.)

Műveit ismerteti

  • MÉL, MKL, ML.

Felhasznált irodalom

Dénes Tibor: Troger­és Maulpertsch­képek a berlini Deutsches Museumban = GYSZ 1935. p. 35–42. – Garas Klára: Anton Maulbertsch 1724 –1796. Bp., 1960. – ML – Győr, Székesegyház. Bp., 1989. p. 59–60. – Művészlexikon. Bp., 1994. 3. köt. p. 434.

Szakirodalmi rövidítések