Marton Marcell Boldizsár

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. január 24., 15:44-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Kiskomárom, 1887. szeptember 9. – Bp., 1966. május 29.: kar­melita szerzetes. Szü­lei: Marton György, Köő Te­réz. 1897-­ben a keszt­helyi premontrei gimn…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Kiskomárom, 1887. szeptember 9. – Bp., 1966. május 29.: kar­melita szerzetes.

Szü­lei: Marton György, Köő Te­réz.

1897-­ben a keszt­helyi premontrei gimná­ziumban, majd az ötö­dik osztálytól a nagyszombati katolikus ér­seki főgimnáziumban tanult. A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen 1910­-ben magyar–latin–görög szakos középisko­lai tanári diplomát szerzett. Tanári mun­káját Petrozsényben kezdte, 1914­-től a za­laegerszegi Magyar Királyi Állami Főgimná­ziumban tanított. 1917­-ben az albán front­ra került. Tapasztalatairól részletesen be­számolt a Muzulmán Sírokon című köny­vében. A háború után Zalaegerszegen taní­tott. 1925. július 3­-án Győrött csatlakozott a karmelita rendhez, 1925. július 16­-án öltözött be, és a Marcell nevet vette fel. 1929. július 16­-án ünnepélyes örök foga­dalmat tett, 1930. június 14-­én szentelték pappá. 1930–1943 között a győri karmelita rend újoncmestere volt. 1930–1936­-ig alper­jel, 1936–1939­-ig tartományi tanácsos. 1950­-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, egy családnál talált menedéket. – 1966. június 4­-én a győri karmelita templom kriptájába temették. – 1975-­ben a karmelita rend meg­kezdte az előkészületeket boldoggá avatá­sa ügyében.

(B. Z.)

Művei

  • Muzulmán Sírokon. Zalaegerszeg, 1922.
  • Mária ruhájában. H. n., 1935.
  • Mária kezében. H. n., 1940.
  • Kolostori Iskola I. köt. 1942. II. köt. H. n., 1946.
  • Kármel ékessége és Királynője. H. n., 1948.
  • Szépszeretet: Egy karmelita hivatás története. Bécs, 1981.

Felhasznált irodalom

Puskely Mária: Marcell atya. Élete és lelkisége. Bécs, 1986. – Kisboldogasszony csillagai. Mar­cell atya naplójegyzetei. Vál. és bevezetőt írta Sinkó Ferenc. Bp., 1987. 246. p.

Szakirodalmi rövidítések