Magyar (Héderváry) (Magyarországi) Pál, boldog

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2014. január 23., 16:42-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „?, 1190 k. – ?, 1241: domonkos szerzetes, kánonjogi író. A Héderváryak nemzetségéből származott. A bolognai egyetemen végezte tanulmányait, 1210 körül má…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

?, 1190 k. – ?, 1241: domonkos szerzetes, kánonjogi író.

A Héderváryak nemzetségéből származott. A bolognai egyetemen végezte tanulmányait, 1210 körül már az egyházjog tanára volt. 1219-ben valószínűleg Szent Domonkos hatására szerzetes lett. 1221-ben a bolognai egyetem rektora, a Szent Miklós Kollégium perjele volt. 1221-ben a rendalapító Magyarországra küldte. Missziós munkájának eredményeként 10 rendházat alapítottak, így létrejött a magyar domonkos rendtartomány. A kunok megtérítésében is jelentős részt vállalt. Egyes források szerint az első kolostort ő alapította 1221-ben Győrött. 1241-ben a kunok megtérítésére indult misszió tagja volt, a tatár betöréskor vértanúhalált halt.

(P. A.)

Felhasznált irodalom

Iványi Béla: A győri dominikanus rendház története = GYSZ 1936. p. 76–88. – GYKVÉM p.37–40. – MÉL – Toldy Ferenc: Irodalmi alakok Bp., 1985. p. 148–154. – Török József : A magyar föld szentjei. Bp., 1991. p. 131–132. – UMIL

Szakirodalmi rövidítések