Mórocz Kálmán

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Abvera (vitalap | szerkesztései) 2014. május 22., 11:40-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1815. szeptember 30. – ?, 1883. augusztus 2.: honvédtiszt. Gimnáziumot végzett Győrött, majd ka­tona volt a 19. gyalogezredben. Leszere­lése után Győra…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1815. szeptember 30. – ?, 1883. augusztus 2.: honvédtiszt.

Gimnáziumot végzett Győrött, majd ka­tona volt a 19. gyalogezredben. Leszere­lése után Győrasszonyfán gazdálkodott, majd hivatali munkát vállalt a Komárom megyei főispáni hivatalban. 1848 szeptem­berében hadnagy, majd főhadnagy a du­nántúli önkéntes nemzetőrség 2. sz. zászló­aljánál, illetve az ebből alakuló 70. hon­védzászlóaljban. Alakulatával 1848 szeptem­berében Jellacic´ ellen harcolt, 1848 de­cemberében a komáromi erődvárban hon­véd százados. A komáromi menlevél bir­tokában elkerülte a megtorlást. 1852-­ben azonban a Noszlopy­-szervezkedés kapcsán letartóztatták, ám bizonyítékok hiányá­ban, 1853-­ban szabadon engedték. Ezt kö­vetően Győrött gazdálkodott. Később Abony­ba költözött, ahol 1867­-ben már a honvéde­gylet tagja, később ugyanitt városi rendőr­biztos volt.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

MVV p. 19. – KLK p. 423.

Szakirodalmi rövidítések