Mágner Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1732. – Győr, 1790: fazekas, kályhásmester.

A 18. században ő készítette gr. Zichy Ferenc győri püspök megrendelésére a fertőrákosi kastély rokokó kályháit, a győri Apátúrház és Püspökvár díszkályháit, valamint gr. Esterházy Károly egri püspök megbízásából 1775–1778 között az Egri Érseki Joglíceum számára 85 db, Fellner Jakab által tervezett fajanszkályhát. – Utódai a 19. században is fenntartották műhelyét.

(Sz. J.)

Felhasznált irodalom

ML – MÉL – Cserey Éva: A győri Xántus János Múzeum cserépkályhái = Arrabona, 9 1967.

Szakirodalmi rövidítések