Lendvai Benedek

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Győr, 1244: r. k. püspök.

Az Osl nemzetségből származik. IV. Béla király kortársa és gyermekkori barátja. Valószínűleg Párizsban végezte tanulmányait. 1225-től 1230-ig esztergomi olvasókanonok, 1231-től nagyváradi püspök. Harcolt a tatárok ellen: 1241-ben egy kisebb csapatot győzött le seregével, később azonban a Dunántúlra, majd a királyi családdal Dalmáciába menekült. A tatárok kiűzése után részt vett az ország és az egyházszervezet újjáépítésében. 1242-ben szentelték győri püspökké, a pápai megerősítést jelentő, IV. Ince pápa által kibocsátott bulla 1243. július 11-én kelt. Az utolsó említés egy 1244. június 15-én kelt királyi oklevél záradékában történik, így valószínűleg még ebben az évben meghalt.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYA p. 29–30. – SDJ – GYETK p. 216–221.

Szakirodalmi rövidítések