Kopff, Johann Michael

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Resica, ? – Győr, 1764 k.: ötvös.

Felesége: Sunder Cecília,később Thomas Leffler győri ötvös neje. Öt gyermeke közül két fia ötvös lett, Julianna Anna nevű leánya Andreas Schweyer győri ötvöshöz ment férjhez.

Vándorlása alatt Pesten és Budán próbált céhbe állni, nem vették be, így 1743. május 4-én helytartótanácsi rendelettel lett a győri ötvöscéh tagja. Nevét az 1748-ban készített új ötvös céhládáról ismerjük. 1749. május 28-án nyert polgárjogot. 1747-től 1754-ig a céh kulcsosmestere volt, 1756-tól 1764-ig céhmesterként tevékenykedett. 1762–63-ban házösszeírásban említették a nevét, egy évvel később csak özvegye szerepelt a győri háztulajdonosok között. Művei közül egy 1752ben készített ezüst evőeszközkészletet ismerünk.

(N. M. J.)

Felhasznált irodalom

Jankó László: Győri ötvösök a 16–19. században. Győr, 1934. p. 22–24.

Szakirodalmi rövidítések