Kopcsányi Pap Márton (Bonaventura)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kopcsány, 1579 – Kismarton, 1638. július 16.: ferences szerzetes.

1607-ben esztergomi kanonok. Két év után lemondott címéről, és Pozsonyban belépett a ferences rendbe. 1614-től tartományfőnök, 1617-től a győri ferences kolostor priorja. 1630 novemberében az újonnan felszentelt kismartoni ferences kolostor házfőnöke. Haláláig Esterházy Miklós nádor és felesége, Nyáry Krisztina udvari papja, hitszónoka. Lírai művei megtalálhatók a Régi Magyar Költők Tára XVII. sz. 17. kötetében.

(G. G. E.)

Műveit ismerteti

  • MKL, MNBK, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

PNL – Alexa Károly: Kopcsányi prózája = Irodalomtörténeti Közlemények 1971/5. p. 601–606.– SZINNYEI – UMIL – PIMÉA

Szakirodalmi rövidítések