Kezdőlap

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Padel (vitalap | szerkesztései) 2013. január 16., 19:21-kor történt szerkesztése után volt.

Győri Életrajzi Lexikon

Szakirodalmi rövidítések

Acsády Ádám Péter

Acsay Xavér Ferenc József

Adler György

Adler Károly

Agatsin Gyula Károly

Ágoston László, dr.

Aistleitner József, dr.

Albert Andor

Albert Ferenc (Franz d'Albert), dr.

Alexovics László

Alexy Géza

Alexy Miklós, dr.

Alsoki László

Altabak János

Altdorfer Károly József, dr.

Altomonte, (Hohenberg) Martin

Amade Antal, várkonyi báró

Amade László, várkonyi báró

Ammon András

Ámon László

Andrássy Ilona, csíkszentkirályi és krasznahorkai grófnő (Cziráky Józsefné)

Angarano család

Angyal Armand,dr.

Antal (1890-ig Singer) János, dr.

Antalics Miklós

Apffalter József

Apor Vilmos, altorjai báró, boldog

Arany Dániel

Arduinus • Hartvik

Armuth Iván Zoltán

Árvay Géza, szentkirályszabadjai

Back Hermann, bégavári

Bády Izidor János

Bajomi Miklós, dr.

Bak János, P.(Pázmándhegyi)

Bakacs Tamás Bakócz Tamás

Bakacz Tamás • Bakócz Tamás

Bakics Pál laki

Bakócz [Bakacz, Bakacs] Tamás

Bakody Lajos

Bakonyi Ferenc, vitéz

Balásffy Tamás

Balics (Balits) Antal

Balics Lajos

Bálint Géza

Bálint Mihály

Balits Antal • Balics Antal

Ballay Géza, dr.

Ballay Valér Nándor

Balogh Kornél

Balogh Sándor

Bán (1889-ig Banwarth) Aladár Károly, dr.

Bangha Ernő

Bánhegyi (1920-ig Berger) Jób József, dr.

Bánk József

Bánkúty Ernő • Bászel Ernő

Bánóczy Gyula, dezséri, dr.

Bánóczy János, dezséri dr.

Bánóczy Zoltán Sándor

Banwarth Aladár Károly • Bán Aladár Károly

Bárány Gyula

Baráth Bernát József

Barcsai Károly

Barcza Arnold Ernő

Barilich Lőrinc

Barna Ferenc, dr.

Barna Sándor, (Fóti párduc,Görbe)

Baross Gábor, bellusi

Baross Károly

Barsi József

Bászel (1938-tól Bánkúty) Ernő, dr.

Batthyány Géza, németújvári gr.

Batthyány Lajos, németújvári gr.

Baumann Pál Péter

Bay Ferenc, dr.

Beccaria, Virgilius

Bedy Vince

Bégavári à Back Herman

Beke Farkas, bekeházi

Békés Ferenc

Békéssy Leó Gyula

Békéssy Leóné • Draskóczy Virginia

Beliczay Elek, dr.

Bellusi Baross Gábor • Baross Gábor bellusi

Bély János, magyarbéli

Bély Miklós, dr.

Benedek Vince

Benedetti Mária Regina

Benedetti Szerafino

Benes Pál

Benigno, Francesco

Bényi János

Beöthy Károly, dr.

Bereczky Klára,(Brenner Elekné)

Berger József • Bánhegyi Jób József

Berger Sándor

Bergmann Imre

Berky Lili

Bermann Miksa

Bert • Némethy Bertalan

Bertalan Lajos László

Betlen Bruckner László

Bezerédj (Bezerédy, Bezerédi) család, (12-19.század)

Bezerédy à Bezerédj

Bierbauer Lipót Ferenc

Bihar (1889-ig Valkovics) Jenő, iglói

Biringer Tivadar

Birkenmeyer Ignác

Birkmayer János (1817- 1879)

Birkmayer János (1921- 1987)

Birkmayer László Zoltán

Birnbauer Mária Erzsébet

Bisinger József

Bittmann Ernő

Blazovich Jákó Fülöp

Blumenritt Ferenc • Virághalmi Ferenc

Boba Imre, dr.

Bodócs István

Bodrogi Fülöp

Bogcha-Novák Zoltán

Bohuniczky László

Bomba • Szücs Jenő

Bonaventura • Kopcsányi Pap Márton

Borbély Endre, dr.

Boros Alán Vince, dr.

Borsa (Schutzbach) Antal Mihály

Borsa Mihály

Borsfai Lászlóné • Csekő Aranka

Borsos Lajos Miklós

Borsos Miklós

Borsos Miklósné • Kéry Ilona Gabriella

Bőhm Gusztáv

Böjtös Sándor Jenőné • Varga Erzsébet

Börzsönyi Arnold Károly

Brantl Lajos

Braun Máter Alexia

Brenner Elekné • Bereczky Klára

Breuner, (Prainer, Preiner) Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstein

Breyer István, dr.

Brodszky Mór

Bruckner László • Betlen Bruckner Lászó

Buchwald Lajos

Buchwald Szidónia • Schmiedl H. Jánosné

Buor László

Burchart Gáspár

Cassián Márton, lovag

Chalupetzky Ferenc

Chanac, Paulinus de • Csanaki Paulin

Chiapo József • Csapó József

Chromacsek Virgil Antal • Koltai Virgil Antal

Corradi Gyula, dr.

Crines, Johann Michael • Crinnes, J. M.

Crinnes (Krines, Grines, Grünes), Johann Michael

Cruss Miksa, lovag

Csaba (1940ig Czeiner) József

Csák Antal

Csák Ugrin

Csáki Móric, boldog

Csanádi (Czipszer) György, dr.

Csanaki Paulin (Paulinus de Chanac, Paulinus de Jaurino)

Csányi Károly

Csapkay Sándor

Csapó Dániel

Csapó (Chiapo) József, tagyosi

Csávásy Alice, mezőcsávási dr.

Csazenszky Josepha • Richter Antalné

Cseh János, Csúzi • Csúzi Cseh János

Cseh Sándor, dr.

Cseh Viktória

Csehi István

Csejkey Ernő • Meixner Ernő

Csekő Aranka (Borsfai Lászlóné)

Csendes Béla, dr.

Csengery (Dsida) Aladár

Csermák Gusztáv

Csernitzki Gyula, dr.

Csider Szabó Pál

Csíkszentmihályi Andrássy Ilona • Andrássy Ilona, csíkszentmihályi és krasznahorkai gr.

Csikvándi (1897-ig Lerner) Ernő

Csillag József, dr.

Csincsák Endre, dr.

Csirszka Konrád

Csiszér Alajos

Csizmadia Andor, dr.

Csoknyai József, dr.

Csoknyay József à Csoknyai József

Csokonai László

Csokonai Vitéz Mihály

Csordós Albert, dr.

Csukás Zoltán Béla, zétényi dr.

Csukássi (Hechtl) József

Csupor Demeter, monoszlói, br.

Csúzi Cseh János, dr.

Czakó János

Czech János

Czeglédi Sándor

Czéh Sándor

Czeiner József • Csaba József

Czeizing Lajos

Czeller Béla

Cziegelbrier László • Cziglényi László

Czigány Béla

Czigány Jenő

Cziglényi (1938-ig Cziegelbrier) László

Czinár Mór Pál, dr.

Czipszer György • Csanádi György

Cziráki Géza László

Cziráki Lajos

Czuczor Gergely István

D’Albert, Franz • Albert Ferenc

Dalibor László Ernő

Dallos Miklós, örkényi

Dallos Sándor

Danczi Villebald József, dr.

Danneberg Olga (Weisz Samuné)

Darányi Kálmán, pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr.

Darázs Károly, dr.

Dávid Lajos, dr.

De Chanak, Paulinus • Csanaki Paulin

Deák Ferenc, kehidai

Deáky Zsigmond

Deáky Zsigmond, dr.

Debreczeny Elemér István

Dégen Imre

Delfini Zakariás

Dénes

Dercze Lajos • Schleich Lajos

Deutsch Mór

Dezséri Bánóczy Gyula • Bánóczy Gyula, dezséri

Dezséri Bánóczy János • Bánóczy János, dezséri

Dézsi Csabáné • Szeness Ágnes

Dick Gyula • Dobos Gyula (1880–1931)

Diósy Adolfné • Nagyajtay Teréz

Dobai Béla

Dobó (1918-ig Scheiber) Sándor

Dobos (1903-ig Dick) Gyula

Dobos Gyula, vitéz dr.

Dobos Imre

Dobos Vilmos

Dombos (1955-ig Domschitz) Ágoston

Domokos János

Domonkos István

Domschitz Ágoston • Dombos Ágoston

Dorner (Thurner) József

Draskóczy Virginia (Békéssy Leóné)

Draskovich György, trakostyáni, gr.

Draskovich György, trakostyáni, br.

Dreschmitzer József

Drobni Lajos, dr.

Dsida Aladár • Csengery Aladár

Dsida Ottó

Dudás Máté

Dvornikovich Mihály

Ebenhöch Ferenc

Eberhardt Antal

Éberth Géza, dr.

Ecker Adolf

Ecker János

Eggenveiler Miklós

Egler Dózsa Péter

Ehler Antal

Éhling Péter

Ehrenthal Regina • Erdős Renée

Eiseler, (Eysler) Thomas

Elekfy (Kirchner) Jenő

Ellenbach Mátyás • Éltes Mátyás

Éllő Lajos, dr.

Éltes Mátyás (1903-ig Ellenbach)

Endrédy György

Endresz György

Eörsy Péter

Erdély (1897-ig Pollák) Ernő, dr.

Erdély Ferenc, mindszenti

Erdélyi Iván, dr. (1874- 1942)

Erdélyi Iván, dr. (1918-1996)

Erdélyi László Gyula, dr.

Erdélyi Mihály, dr.

Erdődi Bakócz Tamás • Bakócz Tamás, erdődi

Erdős János, dr.

Erdős Renée (1897-ig Ehrenthal Regina)

Esterházy Gábor, galántai, gr.

Esterházy János, galántai, gr.

Ethwes, Joannes • Ötvös János

Eysler, Thomas • Eiseler, Thomas

Fabchich (Fabsich, Fabschich) József

Fábián István (Abánfy Tódor, Philophennos, Philophemus)

Fabritzii Károly, lovag

Fabschich József • Fabchich József

Fabsich József • Fabchich József

Falusy Zsigmond

Faret, Petrus

Farkas Ádi

Farkas Béla

Farkas József

Farkas Márton

Farkas Mátyás

Farkas Miska

Farkas Sándor Mihály

Farkas Tibor

Fáy András

Fáy Andrásné • Csávássy Alice

Fáy László (Máté László)

Fehér Ipoly Kálmán (László)

Fejérváry János

Fejes József, dr.

Fekete Gyula, dr.

Felpéczi Győry Elek • Győry Elek

Felföldi László

Fengler (Keresztély) József

Fenix Farkas Ignácz (Wolf Ignác), dr.

Ferabosco, Pietro

Ferencz Béla, dr.

Ferenczi Gábor

Ferenczi György Viktor • Ferenczy György Viktor

Ferenczy Árpád

Ferenczy (Ferenczi) György Viktor

Fetser Antal

Fiala Géza

Fias István

Fiáth János, örményesi

Fillinger Lipót, dr.

Fink Forgács • Forgács Kálmán

Finta Sándor

Finyák Sándor

Fischer Gyula, hegyeshalmi dr. (?- 1925)

Fischer Gyula, hegyeshalmi dr. (1861-1944)

Fischer Lajos • Hegyeshalmy Lajos

Fischer Szulpic Dezső • Molnár Szulpic Dezső

Flacker István

Fodor Kálmán

Fodor Károly

Forgács Kálmán (Fink Forgács)

Földes Gábor

Földesi Lajos

Földesy Gyula

Földvári Mihály

Förhécz József, dr.

Francsics Norbert Jakab

Franek Gábor

Friedery Albert

Friedmann, Berhard

Frigonics Márk

Fruhmann (Frumann) Antal

Fruhmann Ferenc Antal Ede

Frumann Antal • Fruhmann Antal

Frühwirth Henrik

Fuchs Rezső

Fügh Rezső

Fülei Farkas Tamás

Fürst János

Fürst Márton

Füsi Lajos, dr.

Füves Károly, dr.

Gaál Lajos

Gaál Zoltán

Gaár Iván

Gaár Vilmos, dr.

Gábriel Gotthard István

Galambos Tibor, dr.

Galgóczi Erzsébet

Gall, Adam, zu Loßdorf

Gallyas (1940-ig Goldsand) Camilló

Gallyas (Goldsand) Frigyes

Gálos (1898-ig Goldschmidt) Rezső, dr.

Gárdonyi (1897-ig Ziegler) Géza

Gárdonyi Géza

Gárdonyi László

Géczy Julianna (Korponai Jánosné)

Gellér József

Georgio Adolphus • Groll Adolf

Gergely

Gerő Mihály

Giesswein Sándor, dr.

Gindli Orbán

Glück József

Goda Béla, bükki

Gold Ödön, dr.

Goldsand Camilló • Gallyas Camilló

Goldsand Frigyes • Gallyas Frigyes

Goldschmidt Rezső • Gálos Rezső

Gombás Margit • Pregunné, dr.

Gosztonyi János, felsőszelestei, kövesszarvi

Gőcze Géza

Gőcze Sándor

Gömöry Dávid

Görbe • Barna Sándor

Graab (Gráb, Grab) Alajos Emanuel

Grab Alajos Emanuel • Graab Alajos Emanuel

Gráb Alajos Emanuel • Graab Alajos Emanuel

Grábics Frigyes

Graumiller, Franciscus Antonius

Graumiller, Johannes Henricus • Graumüller, Johannes Henricus

Graumüller, Johannes Henricus

Gregorianci Pál

Gregoróczy Vince

Greiner Blanka • Péchy Blanka

Grines, Johann Michael • Crinnes, Johann Michael

Grivicic János

Groll Adolf (Adolphus Georgio)

Groó Gyula, dr.

Gross Gusztáv

Grősz József

Grünes, Johann Michael • Crinnes, Johann Michael

Gschwandtner Ede • György Ede

Guba Ferenc, dr.

Gulyás Andor

Gundl István • Zászlós István

Gundl Márta • Zászlós Márta

Guszti • Morvay Lajos

Guttmann Adolf

Gyapay Dénes, czakóházi és döri

Gyapay Kovács Béla • Kovács Béla

Gyárfás Miklós

Gyenge Imre Zoltán

Gyepes István, dr.

Győrfi László

György (1903-ig Gschwandtner) Ede, aknaszlatinai

Győri György • Szegedy György

Győri János • Tandallo János

Győri-Juhász (1909-ig Pollák) Jenő, dr.

Győrkös László

Győry Elek, felpéczi

Győry Elemér, dr.

Győry Vilmos

Haberle Farkasné (Wagner Cecília)

Háczky István

Haffner Tibor

Hahnekamp György

Hajnik Imre, dr.

Halász Ödön

Halbritter Albert

Halbritter Ferenc

Halbritter Károly

Haller József

Halmi József, dr.