Kezdőlap

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. december 7., 16:33-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győri Életrajzi Lexikon

Szakirodalmi rövidítések

Acsády Ádám Péter

Acsay Xavér Ferenc József

Adler György

Adler Károly

Agatsin Gyula Károly

Ágoston László, dr.

Aistleitner József, dr.

Albert Andor

Albert Ferenc (Franz d Albert), dr.

Alexovics László

Alexy Géza

Alexy Miklós, dr.

Alsoki László

Altabak János

Altdorfer Károly József, dr.

Altomonte, (Hohenberg) Martin

Amade Antal, várkonyi báró

Amade László, várkonyi báró

Ammon András

Ámon László

Andrássy Ilona, csíkszentkirályi és krasznahorkai grófnő (Cziráky Józsefné)

Angarano család

Angyal Armand,dr.

Antal (1890-ig Singer) János, dr.

Antalics Miklós

Apffalter József

Apor Vilmos, altorjai báró, boldog

Arany Dániel

Arduinus • Hartvik

Armuth Iván Zoltán

Árvay Géza, szentkirályszabadjai

Back Hermann, bégavári

Bády Izidor János

Bajomi Miklós, dr.

Bak János, P.(Pázmándhegyi)

Bakacs Tamás Bakócz Tamás

Bakacz Tamás • Bakócz Tamás

Bakics Pál laki

Bakócz [Bakacz, Bakacs] Tamás

Bakody Lajos

Bakonyi Ferenc, vitéz

Balásffy Tamás

Balics (Balits) Antal

Balics Lajos

Bálint Géza

Bálint Mihály

Balits Antal • Balics Antal

Ballay Géza, dr.

Ballay Valér Nándor

Balogh Kornél

Balogh Sándor

Bán (1889-ig Banwarth) Aladár Károly, dr.

Bangha Ernő

Bánhegyi (1920-ig Berger) Jób József, dr.

Bánk József

Bánkúty Ernő • Bászel Ernő

Bánóczy Gyula, dezséri, dr.

Bánóczy János, dezséri dr.

Bánóczy Zoltán Sándor

Banwarth Aladár Károly • Bán Aladár Károly

Bárány Gyula

Baráth Bernát József

Barcsai Károly

Barcza Arnold Ernő

Barilich Lőrinc

Barna Ferenc, dr.

Barna Sándor, (Fóti párduc,Görbe)

Baross Gábor, bellusi

Baross Károly

Barsi József

Bászel (1938-tól Bánkúty) Ernő, dr.

Batthyány Géza, németújvári gr.

Batthyány Lajos, németújvári gr.

Baumann Pál Péter

Bay Ferenc, dr.

Beccaria, Virgilius

Bedy Vince

Bégavári à Back Herman

Beke Farkas, bekeházi

Békés Ferenc

Békéssy Leó Gyula

Békéssy Leóné • Draskóczy Virginia

Beliczay Elek, dr.

Bellusi Baross Gábor • Baross Gábor bellusi

Bély János, magyarbéli

Bély Miklós, dr.

Benedek Vince

Benedetti Mária Regina

Benedetti Szerafino

Benes Pál

Benigno, Francesco

Bényi János

Beöthy Károly, dr.

Bereczky Klára,(Brenner Elekné)

Berger József • Bánhegyi Jób József

Berger Sándor

Bergmann Imre

Berky Lili

Bermann Miksa

Bert • Némethy Bertalan

Bertalan Lajos László

Betlen Bruckner László

Bezerédj (Bezerédy, Bezerédi) család, (12-19.század)

Bezerédy à Bezerédj

Bierbauer Lipót Ferenc

Bihar (1889-ig Valkovics) Jenő, iglói

Biringer Tivadar

Birkenmeyer Ignác

Birkmayer János (1817- 1879)

Birkmayer János (1921- 1987)

Birkmayer László Zoltán

Birnbauer Mária Erzsébet

Bisinger József

Bittmann Ernő

Blazovich Jákó Fülöp

Blumenritt Ferenc • Virághalmi Ferenc

Boba Imre, dr.

Bodócs István

Bodrogi Fülöp

Bogcha-Novák Zoltán

Bohuniczky László

Bomba • Szücs Jenő

Bonaventura • Kopcsányi Pap Márton

Borbély Endre, dr.

Boros Alán Vince, dr.

Borsa (Schutzbach) Antal Mihály

Borsa Mihály

Borsfai Lászlóné • Csekő Aranka

Borsos Lajos Miklós

Borsos Miklós

Borsos Miklósné • Kéry Ilona Gabriella

Bőhm Gusztáv

Böjtös Sándor Jenőné • Varga Erzsébet

Börzsönyi Arnold Károly

Brantl Lajos

Braun Máter Alexia

Brenner Elekné • Bereczky Klára

Breuner, (Prainer, Preiner) Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstein

Breyer István, dr.

Brodszky Mór

Bruckner László • Betlen Bruckner Lászó

Buchwald Lajos

Buchwald Szidónia • Schmiedl H. Jánosné

Buor László

Burchart Gáspár

Cassián Márton, lovag

Chalupetzky Ferenc

Chanac, Paulinus de • Csanaki Paulin

Chiapo József • Csapó József

Chromacsek Virgil Antal • Koltai Virgil Antal

Corradi Gyula, dr.

Crines, Johann Michael • Crinnes, J. M.

Crinnes (Krines, Grines, Grünes), Johann Michael

Cruss Miksa, lovag

Csaba (1940ig Czeiner) József

Csák Antal

Csák Ugrin

Csáki Móric, boldog

Csanádi (Czipszer) György, dr.

Csanaki Paulin (Paulinus de Chanac, Paulinus de Jaurino)

Csányi Károly

Csapkay Sándor

Csapó Dániel

Csapó (Chiapo) József, tagyosi

Csávásy Alice, mezőcsávási dr.

Csazenszky Josepha • Richter Antalné

Cseh János, Csúzi • Csúzi Cseh János

Cseh Sándor, dr.

Cseh Viktória

Csehi István

Csejkey Ernő • Meixner Ernő

Csekő Aranka (Borsfai Lászlóné)

Csendes Béla, dr.

Csengery (Dsida) Aladár

Csermák Gusztáv

Csernitzki Gyula, dr.

Csider Szabó Pál

Csíkszentmihályi Andrássy Ilona • Andrássy Ilona, csíkszentmihályi és krasznahorkai gr.

Csikvándi (1897-ig Lerner) Ernő

Csillag József, dr.

Csincsák Endre, dr.

Csirszka Konrád

Csiszér Alajos

Csizmadia Andor, dr.

Csoknyai József, dr.

Csoknyay József à Csoknyai József

Csokonai László

Csokonai Vitéz Mihály

Csordós Albert, dr.

Csukás Zoltán Béla, zétényi dr.

Csukássi (Hechtl) József

Csupor Demeter, monoszlói, br.

Csúzi Cseh János, dr.

Czakó János

Czech János

Czeglédi Sándor

Czéh Sándor

Czeiner József • Csaba József

Czeizing Lajos

Czeller Béla

Cziegelbrier László • Cziglényi László

Czigány Béla

Czigány Jenő

Cziglényi (1938-ig Cziegelbrier) László

Czinár Mór Pál, dr.

Czipszer György • Csanádi György

Cziráki Géza László

Cziráki Lajos

Czuczor Gergely István

D’Albert, Franz • Albert Ferenc

Dalibor László Ernő

Dallos Miklós, örkényi

Dallos Sándor

Danczi Villebald József, dr.

Danneberg Olga (Weisz Samuné)

Darányi Kálmán, pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr.

Darázs Károly, dr.

Dávid Lajos, dr.

De Chanak, Paulinus • Csanaki Paulin

Deák Ferenc, kehidai

Deáky Zsigmond

Deáky Zsigmond, dr.

Debreczeny Elemér István

Dégen Imre

Delfini Zakariás

Dénes

Dercze Lajos • Schleich Lajos

Deutsch Mór

Dezséri Bánóczy Gyula • Bánóczy Gyula, dezséri

Dezséri Bánóczy János • Bánóczy János, dezséri

Dézsi Csabáné • Szeness Ágnes

Dick Gyula • Dobos Gyula (1880–1931)

Diósy Adolfné • Nagyajtay Teréz

Dobai Béla

Dobó (1918-ig Scheiber) Sándor

Dobos (1903-ig Dick) Gyula

Dobos Gyula, vitéz dr.

Dobos Imre

Dobos Vilmos

Dombos (1955-ig Domschitz) Ágoston

Domokos János

Domonkos István

Domschitz Ágoston • Dombos Ágoston

Dorner (Thurner) József

Draskóczy Virginia (Békéssy Leóné)

Draskovich György, trakostyáni, gr.

Draskovich György, trakostyáni, br.

Dreschmitzer József

Drobni Lajos, dr.

Dsida Aladár • Csengery Aladár

Dsida Ottó

Dudás Máté

Dvornikovich Mihály

Ebenhöch Ferenc

Eberhardt Antal

Éberth Géza, dr.

Ecker Adolf

Ecker János

Eggenveiler Miklós

Egler Dózsa Péter

Ehler Antal

Éhling Péter

Ehrenthal Regina • Erdős Renée

Eiseler, (Eysler) Thomas

Elekfy (Kirchner) Jenő

Ellenbach Mátyás • Éltes Mátyás

Éllő Lajos, dr.

Éltes Mátyás (1903-ig Ellenbach)

Endrédy György

Endresz György

Eörsy Péter

Erdély (1897-ig Pollák) Ernő, dr.

Erdély Ferenc, mindszenti

Erdélyi Iván, dr. (1874- 1942)

Erdélyi Iván, dr. (1918-1996)

Erdélyi László Gyula, dr.

Erdélyi Mihály, dr.

Erdődi Bakócz Tamás • Bakócz Tamás, erdődi

Erdős János, dr.

Erdős Renée (1897-ig Ehrenthal Regina)

Esterházy Gábor, galántai, gr.

Esterházy János, galántai, gr.

Ethwes, Joannes • Ötvös János

Eysler, Thomas • Eiseler, Thomas

Fabchich (Fabsich, Fabschich) József

Fábián István (Abánfy Tódor, Philophennos, Philophemus)

Fabritzii Károly, lovag

Fabschich József • Fabchich József

Fabsich József • Fabchich József

Falusy Zsigmond

Faret, Petrus

Farkas Ádi

Farkas Béla

Farkas József

Farkas Márton

Farkas Mátyás

Farkas Miska

Farkas Sándor Mihály

Farkas Tibor

Fáy András

Fáy Andrásné • Csávássy Alice

Fáy László (Máté László)

Fehér Ipoly Kálmán (László)

Fejérváry János

Fejes József, dr.

Fekete Gyula, dr.

Felpéczi Győry Elek • Győry Elek

Felföldi László

Fengler (Keresztély) József

Fenix Farkas Ignácz (Wolf Ignác), dr.

Ferabosco, Pietro

Ferencz Béla, dr.

Ferenczi Gábor

Ferenczi György Viktor • Ferenczy György Viktor

Ferenczy Árpád

Ferenczy (Ferenczi) György Viktor

Fetser Antal

Fiala Géza

Fias István

Fiáth János, örményesi

Fillinger Lipót, dr.

Fink Forgács • Forgács Kálmán

Finta Sándor

Finyák Sándor

Fischer Gyula, hegyeshalmi dr. (?- 1925)

Fischer Gyula, hegyeshalmi dr. (1861-1944)

Fischer Lajos • Hegyeshalmy Lajos

Fischer Szulpic Dezső • Molnár Szulpic Dezső

Flacker István

Fodor Kálmán

Fodor Károly

Forgács Kálmán (Fink Forgács)

Földes Gábor

Földesi Lajos

Földesy Gyula

Földvári Mihály

Förhécz József, dr.

Francsics Norbert Jakab

Franek Gábor

Friedery Albert

Friedmann, Berhard

Frigonics Márk

Fruhmann (Frumann) Antal

Fruhmann Ferenc Antal Ede

Frumann Antal • Fruhmann Antal

Frühwirth Henrik

Fuchs Rezső

Fügh Rezső

Fülei Farkas Tamás

Fürst János

Fürst Márton

Füsi Lajos, dr.

Füves Károly, dr.

Gaál Lajos

Gaál Zoltán

Gaár Iván

Gaár Vilmos, dr.

Gábriel Gotthard István

Galambos Tibor, dr.

Galgóczi Erzsébet

Gall, Adam, zu Loßdorf

Gallyas (1940-ig Goldsand) Camilló

Gallyas (Goldsand) Frigyes

Gálos (1898-ig Goldschmidt) Rezső, dr.

Gárdonyi (1897-ig Ziegler) Géza

Gárdonyi Géza

Gárdonyi László

Géczy Julianna (Korponai Jánosné)

Gellér József

Georgio Adolphus • Groll Adolf

Gergely

Gerő Mihály

Giesswein Sándor, dr.

Gindli Orbán

Glück József

Goda Béla, bükki

Gold Ödön, dr.

Goldsand Camilló • Gallyas Camilló

Goldsand Frigyes • Gallyas Frigyes

Goldschmidt Rezső • Gálos Rezső

Gombás Margit • Pregunné, dr.

Gosztonyi János, felsőszelestei, kövesszarvi

Gőcze Géza

Gőcze Sándor

Gömöry Dávid

Görbe • Barna Sándor

Graab (Gráb, Grab) Alajos Emanuel

Grab Alajos Emanuel • Graab Alajos Emanuel

Gráb Alajos Emanuel • Graab Alajos Emanuel

Grábics Frigyes

Graumiller, Franciscus Antonius

Graumiller, Johannes Henricus • Graumüller, Johannes Henricus

Graumüller, Johannes Henricus

Gregorianci Pál

Gregoróczy Vince

Greiner Blanka • Péchy Blanka

Grines, Johann Michael • Crinnes, Johann Michael

Grivicic János

Groll Adolf (Adolphus Georgio)

Groó Gyula, dr.

Gross Gusztáv

Grősz József

Grünes, Johann Michael • Crinnes, Johann Michael

Gschwandtner Ede • György Ede

Guba Ferenc, dr.

Gulyás Andor

Gundl István • Zászlós István

Gundl Márta • Zászlós Márta

Guszti • Morvay Lajos

Guttmann Adolf

Gyapay Dénes, czakóházi és döri

Gyapay Kovács Béla • Kovács Béla

Gyárfás Miklós

Gyenge Imre Zoltán

Gyepes István, dr.

Győrfi László

György (1903-ig Gschwandtner) Ede, aknaszlatinai

Győri György • Szegedy György

Győri János • Tandallo János

Győri-Juhász (1909-ig Pollák) Jenő, dr.

Győrkös László

Győry Elek, felpéczi

Győry Elemér, dr.

Győry Vilmos

Haberle Farkasné (Wagner Cecília)

Háczky István

Haffner Tibor

Hahnekamp György

Hajnik Imre, dr.

Halász Ödön

Halbritter Albert

Halbritter Ferenc

Halbritter Károly

Haller József

Halmi József, dr.

Halmos László

Háló Kováts József

Hardegg, Ferdinand Graf zu

Harsányi Lajos

Hartvik (Arduinus, Harduin)

Hátzky Dániel

Haubner Máté

Hauszer, Gustav

Hauzer (Hauser) György

Hauzer Henriette Mária Helga (Abád Józsefné)

Hechtl József • Csukássi József

Heckenast Kolos György (Heckenast György Károly), dr.

Héderváry János, báró

Héderváry Pál • Magyar Pál

Hefele (Melchior) Menyhért

Hegyeshalmi Fischer Gyula • Fischer Gyula, hegyeshalmi dr.

Hegyeshalmy (1884-ig Fischer) Lajos, hegyeshalmi dr.

Hellebronth Antal, tiszabeői

Hencz Antal

Hentsch, Johann Gottfried

Heppner Antal Ernő • Mithay Antal Ernő

Heppner Sándor Gyula • Mithay Sándor Gyula

Herbits Balázs • Lövei Balázs

Hergeszell Antal • Jerfy Antal (1810–1883)

Hergeszell Ferenc

Hérics Lajosné (Kiss Aranka)

Hermann László

Hetesi Pethe Márton

Hieronymi Ottó Ferenc

Hieronymi Ottó Ferenc Sebestyén

Hilbert Ferenc

Hilbert Károly

Hinár János

Hitzelberger család (18–19. sz.)

Hlatky-Schlichter Lajos, kopcsányi

Hochstrasser Emil, dr.

Hódossy Lajos

Hoffbauer János

Hoffmann Adolf

Hoffmann Károly

Hohenberg, Martin • Altomonte, Martin

Hohenegger Lőrinc

Holdházy János

Holeczky Sándor

Holenda Barnabás Gyula, dr.

Horváth Adorján

Horváth András • Pázmándi Horváth Endre

Horváth András Zoltán

Horváth Árpád, dr.

Horváth Dezső

Horváth Ede

Horváth Gyula

Horváth Imréné • Ikotics Anna

Horváth Jófejű Zoltán • Horváth András Zoltán

Horváth József

Horváth Lajos

Horváth Lajos

Horváth Ottó Ferenc

Horváth Ottó, dr.

Horváth Sámuel

Horváth Zoltán, dr.

Hőfer Vilmos, dr.

Hrabovszky János, br.

Huber Etelka

Hübner Jenő

Idei Miklós, dr.

Ikotics Anna (Horváth Imréné)

Imre Lajos, dr.

Imre Zoltán

Inkei István Vilmos Béla

Iróffy Kázmér

Irtzing Ferenc József

I’só István Vince

I'só Vince

Istvánffy Benedek

Ittzés Mihály

Ivánczy János

Jack Gyula • Jáki Gyula

Jakab Ferenc, csíkszentmártoni

Jáki (1916-ig Jack) Gyula, dr.

Janák Emil, dr.

Jankó Gyula Imre

Jankó László

Jankó Mihály, enyedi

Jankovich Nándor

Jánossy János

Jaross Sándor, nemesmiticzi

Jászai Mari (Krippel Mari)

Jászberényi József, dr.

Jaurino, Paulinus de • Csanaki Paulin

Jedlik Ányos István, dr.

Jenei Ferenc, dr.

Jerfy (1862-ig Hergeszell) Antal

Jerfy Antal, csanaki

Jerfy Géza, dr.

Jilg J. Ede

Joanovits István

Jordán János, kolozsvári dr.

Jordán Sándor Emil, dr.

Juhász Ernő Béla

Juhász Jenőné • Ráth Olga

Kaczander Zsigmond

Kacziba József

Káldy Barna

Káli • Szabó Kálmán

Kalinowszky Rafael, Szent

Kallós (Krausz) Henrik, dr.

Kálmán

Kálóczy Lajos

Kapi Béla, dr. h.c.

Kapuváry Jenő Emil Elemér

Kapuy Ede

Karácson Imre, dr.

Karácsonyi Sándor

Karika Antal, dr.

Karner Antal

Károlyi Lőrinc

Kárpáti Endre

Kárpáti Zoltán Árpád, dr.

Karpf Ágoston • Karvasy Ágoston

Karpf Antal (1781–1848) • Karvasy Antal

Karpf Antal, dr.

Karpf Kálmán • Karvasy Kálmán

Karsai (Kurzweil) Géza Ferenc, dr.

Karsay Árpád, dr.

Karsay Jolán

Karsay Sándor, téthi

Karvasy (1848-ig Karpf)Ágoston, dr.

Karvasy (1848-ig Karpf) Antal, dr.

Karvasy (Karpf) Kálmán, dr.

Kassák Lajos

Kasztner Janka (Lázár Gyuláné)

Katona (1951-ig Klein) Lajos, dr.

Katona Mór, dericskai

Kautz Gusztáv, győri dr.

Kautz Gyula, dr.

Kautz Ignác

Kelemen Krizosztom Ferenc

Kelemen Márton

Kelen (Klein) Imre (Kelen)

Kellermayer János

Kellner Irén (Kohn Ábrahám Albertné)

Kemény (1895-ig Klein) József

Kemény Kollár Ferenc

Kemény Kolumbán Károly, dr.

Kende Judit, Kissné

Kenderessy Nándor, dr.

Kerényi György, dr.

Keresztély Ágost, herceg

Keresztély János • Nagy János

Keresztély József • Fengler József

Kéri József, dr.

Kéry Ilona Gabriella (Borsos Miklósné)

Kheim Jenő

Khuen-Héderváry Károly, hédervári, viczai (1874-ig belási Khuen Károly) gr.

Kicska Sándor

Király György

Kirchner Elek

Kirchner Jenő • Elekfy Jenő

Kis János

Kisfaludy Árpád Béla, kisfaludi

Kisfaludy Károly, kisfaludi

Kisfaludy Sándor, kisfaludi

Kisfaludy Tóbiás Vince

Kiss Ákos, dr.

Kiss Aranka • Hérics Lajosné

Kiss György

Kiss Ignác, dr.

Kiss Jenő

Kiss Kálmán

Kiss Lajos, dr.

Kiss Sándor

Kiss Turay Gyula, dr.

Kissné Kende Judit • Kende Judit

Kleedorfer Mátyás

Klein Imre • Kelen Imre

Klein József • Kemény József

Klein Lajos • Katona Lajos

Klein Sámuel Zoltán • Kovács Sámuel Zoltán

Klempa Kálmán, vitéz

Knausz Ferenc • Szombathelyi Ferenc

Kohn Ábrahám Albert

Kohn Ábrahám Albertné • Kellner Irén

Kohn Adolf

Kohn Ignác

Kollár Ferenc, Kemény à Kemény Kollár Ferenc

Kollárszky Miklós, dr.

Koller Jenő, dr.

Kollonich Lipót, gr.

Kollonisch von Kollowgrad, • Leopold Kollonich Lipót

Kolozsvári Jordán János • Jordán János

Kolozsváry Ernő

Koltai (1877-ig Chromacsek) Virgil Antal, dr.

Komáromi János, ifj.

Komáromi Sülye István

Komondy Pál, dr.

Koncsek László

Konek Sándor, dr.

Konok Tamás

Kopcsányi Pap Márton (Bonaventura)

Kopff, Johann Michael

Kops István • Kormos István

Korbonits István

Korein Sándor, dr.

Kormos (1944-ig Kops) István

Kormos Tivadar, dr.

Korponai Jánosné • Géczy Julianna

Kossuth Lajosné • Meszlényi Terézia Johanna

Kovács Béla (Gyapay Kovács Béla)

Kovács Ferenc

Kovács Géza

Kovács Ignác, dr.

Kovács Imre Pál (Murok)

Kovács István (Lutyi)

Kovács József, dr.

Kovács Margit

Kovács Pál, dr.

Kovács (1890-ig Klein) Sámuel Zoltán, dr.

Kovács Sándor

Kováts Szabó Károly, dr.

Kozma Imre,felsőpulyai

Kölönte Béla

Kőnig Gyula, dr.

Königsberg (Künigsberg), Ehrenreich (Honorius) von

Köppel Ferenc • Köppl Ferenc

Köppl Ferenc

Köppl (Köppel) Ferenc

Kőrös Endre Lóránt Aurél, dr.

Kövecses Géza

Közi Horváth József, dr.

Krajtsovits András

Kramolin Viktor, dr.

Krámszky Lajos

Krascsenics Lajos

Krausz Henrik • Kallós Henrik

Krausz Imre • Pogány Imre

Krausz József

Kreszta Ferenc Jenő

Krines, Johann Michael • Crines, Johann Michael

Krippel Mari • Jászai Mari

Krisz Ferenc • Ozora Ferenc

Krisztinkovich Antal, dr.

Kruesz Krizosztom Károly, dr.

Kucsera Ödön

Kuncz Jenő, dr.

Kunos Jenő

Kurzweil Géza Ferenc • Karsai Géza Ferenc

Kuszák István János

Kutassy János

Kutsera István

Künigsberg, Ehrenreich • Königsberg, Ehrenreich

Lackner János

Lacza Ferenc

Laczó Gábor Károly, dr.

Laendler András Ferenc Aladár • Szapudi András Ferenc Aladár

Lakat Károly, dr.

Lakatos Albert

Lakatos Antal (Tóni)

Lakatos Flóris (1880-1956)

Lakatos Flóris, ifj. (1920-1987)

Lakatos Kálmán

Lakatos László, dr.

Lakatos Rudolf

Lakatos Tibor

Laky Vilmos László, dr.

Lali • Pádár Lajos

Lám Frigyes, dr.

Lamberg, Christoph, Freiherr auf Ortenegg

Lampich Árpád

Láng Ferenc László, dr.

Lang János (Langjani)

Lang János

Láng László Alajos, dr.

Langjani • Lang János

Lanner Mihály • Magvassy Mihály

Lányi (Medl) János, dr.

Lasperg, Rudolf • Laszberg Rezső

Lasz Samu, dr.

Laszberg Rezső György Károly (Rudolf Lasperg), oxenburgi és loitzmansdorfi gr.

Lauer Richard

Lázár Gyuláné • Kasztner Janka

Lazur Barna

Lebstück Mária

Lederer Ágoston

Leffler, Thomas

Leithner (Leüttner, Leitner), Matthias

Leitner Elemér Károly • Lovas Elemér Károly

Leitner, Matthias • Leithner, Matthias

Leitzinger Jácint János • Rónay Jácint János

Lelóczky család

Lendvai Benedek

Lendvai Mihály

Lengyel Alfréd, dr.

Lengyel József

Lenner Emil Antal, dr.

Lépes Bálint

Lerner Ernő • Csikvándi Ernő

Létovics István

Leüttner, Matthias • Leithner, Matthias

Lieb Miklós • Szerelmey Miklós

Liebl, Josephus Ferdinandus

Liezen-Mayer Sándor

Limbay Elemér

Lincaeus, Valter • Lynchei Valter

Lipóti Földes János

Lippay Gáspár, zombori dr.

Lipsicz Mihály

Liszkay József

Liszthy János

Lóránt József

Lóth József

Lovas (1906-ig Leitner) Elemér Károly, dr.

Lőrincz József

Lövei (Herbits) Balázs

Lukács Sándor, erzsébetvárosi

Lumnitzer Károly, dr.

Lutyi • Kovács István

Lynchei (Lincaeus, Linchey)Valter, dr.

Magasi Artúr Ernő

Magasi Máter Franciska

Magassy Sándor

Mágner Károly

Magvassy (1846-ig Lanner) Mihály

Magyar István

Magyar (Héderváry) (Magyarországi) Pál, boldog

Magyarffy Gyula

Magyarországi György • Szegedy György

Major István

Major-Szemenov Judit • Szemenov Mária Judit

Major-Szemenov Viktor • Szemenov Viktor

Makkó Lajos Ferenc • Tűz Tamás

Malasits Géza

Mandelló Károly, dr.

Mansador Károly

Maresch Rudolf • Maros Rudolf

Markó Gyula

Markó Ödön

Maros (1941-ig Maresch) Rudolf

Marosi János

Marót (1934-ig Milicsevics) Rezső

Maróti Lajos

Marton János, dr.

Marton Marcell Boldizsár

Márton Mihály

Martonyi (1931-ig Martin) János Ferenc, dr.

Matavovszky Béla

Matavovszky Béla Antal, alsó-és felsőrauschenbachi

Máté László • Fáy László

Máté László Antal, dr.

Máté Mária

Mátéfi Antal • Matusek Antal

Máthéssy István

Matolcsy László, dr.

Mátrai (1909-ig Miletics) Guidó György

Matuschek, Antal • Matusek Antal

Matusek András

Matusek (Matuschek, 1848–49-ben Mátéfi) Antal

Maulbertsch (Maulpertsch), Franz Anton

Mauthner Lajos Vilmos

Mayer Gyula • Mayr Gyula

Mayer Lajos, dr.

Mayer Lajos (1889 – 1919)

Mayer Lajos (1905 – 1981.)

Mayerhofer József

Mayer­-Marton György

Mayr(Mayer)Gyula

Mechler András

Medl János• Lányi János

Medvey Lajos

Meixner (1945 után Csejkey) Ernő, dr.

Meixner Mihály

Meller Ignác

Meller Simon

Mentes Mihály, dr.

Mersich József

Méry Etel József

Mészei Gézáné • Tóth Irén

Meszlényi Terézia Johanna (Kossuth Lajosné)

Metzingh Lajos

Mézes Lajos

Mihálkovics Tivadar, felsőpulyai

Mihályfia Benedek

Miklós

Miletics Guidó György • Mátrai Guidó György

Milkovich Zsigmondné, méhkerti (Zámory Mária, patkósteszéri)

Mille Géza

Miskolczi (Miskóltzi) Ferenc

Mithay (1941-ig Heppner) Antal Ernő, dr.

Mithay (1941-ig Heppner) Sándor Gyula, dr.

Mladoniczky Ignác

Mocsár Gábor

Modestus

Módi Mihály

Mohl Adolf

Mohl Antal

Mollik Tóbiás

Mollinarolo, (Müller) Jacob Gabriel

Molnár Margit (dr. Szőke Béláné)

Molnár Mária

Molnár (1886-ig Fischer) Szulpic Dezső, dr.

Molnár Vid Bertalan (Vitus Molnár)

Molnári Kelemen

Montecuccoli, Raimondo, gr.

Mónus Imre

Mórocz Kálmán

Morvay István

Morvay Lajos (Guszti)

Mulartz János Henrik, dr.

Mulartz János Henrikné (sz. Neupauer Mária Terézia)

Murok • Kovács Imre Pál

Müller Ferenc

Müller, Jacobs Gabriel • Mollinarolo, Jacobs Gabriel

Nádas Ernő

Nádasi Alfonz Tibor Béla, dr.

Nagy Gizella

Nagy István

Nagy (Keresztély)János, dr.

Nagy József

Nagy Károly

Nagy Pál, eöttevényi

Nagy Sándor (Toldi)

Nagy Zoltán

Nagyajtay (Pauspert) Teréz

Nagyfalvi Gergely

Nagylucsei Dóczy Orbán

Náprági Demeter

Neiger Róbert

Nemák Béla

Németh Andor, dr.

Németh Antal, bejci dr.

Németh Gyula

Németh Jánosné (sz. Tóth Irén Erzsébet)

Németh Károly, bejczi dr.

Németh László

Németh László János

Némethy Bertalan Lász­ló Ernő Miklós (Bert)

Némethy Ernő, dr.

Nesszensohn József

Neu Dávid • Ney Dávid

Neubart László • Nógrádi László

Neubauer Károly

Neuwirt Imre

Ney (Neu) Dávid

Ney Tamásné • Szemenov Mária Judit

Niederland Vilmos

Nigl József

Nirnsee Ferenc, ajkai

Nogáll János

Nogáll Károly

Nógrádi (1945­-ig Neubart) László

Noisser Richard

Novák Ferenc

Nyári László Dezső, dr.

Nyéki Vörös Mátyás

Nyéki­-Takáts László

Nyőgér Antal

Nyuli István

Oettues, Johannes • Ötvös János

Omodé

Ónodi István, dr.

Opitz Ferenc

Opitz Gyöngyi Margit (Opitz Margit Stefánia)

Opitz Lajos

Orbán Dezső

Orbán László Emil, dr.

Oross Tibor

Ortner, Martin

Oszter Sándor

Osztovics László, dr.

Ott család

Ozora (Krisz) Ferenc

Ördögh János Ádám

Ördögh Lajos

Östreicher Emil

Ötvös János (Johannes Oettues, Joannes Ethwes)

Ötvös Lajos, dr.

Öveges Alajos

Öveges Kálmán (1863-1934)

Öveges Kálmán (1893-1955)

Öveges László

Paál István

Paár István, dr.

Pádár Lajos (Lali)

Paintner Mihály

Paksy Balázs

Pálffy Miklós, erdődi gr.

Pálfy Antal

Pális Pál

Pallavicini, Sforza őrgr.

Pálmai (Pfeiffer) Lajos

Pálos (1899­-ig Pawlas) Ede

Pandur József

Pap Dénes

Pap Tibor, dr.

Pap Ötvös János

Pápay Béla, felpéczi

Papp Gábor, dr.

Papp Kálmán József

Papp Sándor, dr.

Párkányi J. Károly

Pastinszky Mihály

Pataki Zoltán • Pataky­-Rácz Zoltán

Pataky Irma

Pataky Kornél, dr.

Pataky László Géza

Pataky­-Rácz (Pataki) Zoltán

Patay Éva

Patkó Imre

Patkós Imre, dr.

Pattantyús­-Ábrahám Géza, dr.

Pattantyús­-Ábrahám Imre

Patyi Sándor

Pauspertl Teréz • Nagyajtay Teréz

Pavek József

Pawlas Ede • Pálos Ede

Pázmándhegyi Bak János • Bak János, P.

Pázmándi Horvát Endre(1821­-ig Hor­váth András)

Péchy (Greiner) Blanka

Pécsi Béla

Péczeli József

Pentsy József

Perczel Lajos, bonyhádi

Perényi Irén (Vadon Benjaminné)

Pereszlényi János

Pereszlényi Zoltán, pereszlényi dr.

Peresztegi János

Perl József, kispéczi, dr.

Perlaky József

Pernesz Gyula

Pesthy Károly

Pesti Tibor

Péter

Peterdy (1931-­ig Schmitt) György, vitéz

Péterfy Sándor

Péteri Takáts József, téti

Péterváry István

Pethő Lajos

Pető Ilona, dr.

Pető Kálmán

Petz Aladár Lajos, fel­péczi dr.

Petz Lajos, felpéczi, dr.

Petz Lipót

Petz Margit

Petz Vilma • Vargyasné Petz Vilma

Pfannl Egon Ervin

Pfannl Jenő Károly (Zsanszy)

Pfannl Károly

Pfeiffer Fülöp, dr.

Pfeiffer Lajos • Pálmai Lajos

Pfeiffer László, ikvai

Philophemus • Fábián István

Philophennos • Fábián István

Pinezich Rezső

Pintér István

Piróth Endre, dr.

Pitroff Pál, dr.

Pitt Rezső

Pogány (1908-­ig Krausz) Imre, dr.

Pogány Imréné (sz. Weisz Irén)

Pogátsa János

Pohárnok Jenő

Pohárnok Zoltán

Pokorny Miklós

Pokornyi Károly

Polgár Sándor, dr.

Pollák Ernő • Erdély Ernő

Pollák Jenő • Győri­-Juhász Jenő

Pompéry János

Popper Vilma Leon Jo­zefin

Povázsán József, dr.

Prainer, Hans • Breuner, Hans

Pregun Albert, dr.

Pregunné dr. Gombás Margit

Preiner, Hans • Breuner, Hans

Prépost István

Prikkel Marián Lajos • Réthei Prikkel Marián

Prikoszovich Endre

Psik Lajos

Raab, Keresztély

Raab Lajos

Rácz Endre, id.

Rácz Sándor

Radákovics József • Vas Gereben

Radánkovics József • Vas Gereben

Radda Gyula, dr.

Radla

Radnai Béla, dr.

Radó Kálmán, szentmártoni

Radó Polikárp dr.

Radó Tibor

Rados Dezső

Ragacs Rezső • Ragats Rezső

Ragats János, dr.

Ragats (Ragacs) Rezső, dr.

Rájnis (Reinisch) József, kőszegi dr.

Ranschburg Pál, dr.

Ranschburg Salamon

Rapoch Frigyes, dr.

Rát Mátyás • Ráth Mátyás

Rath, Gustavus

Ráth Károly

Ráth (Rát) Mátyás

Ráth Olga (Juhász Jenőné)

Ráth Zoltán, dr.

Rátz Imre Gyula László, dr.

Ravasz János

Rechnitzer János, dr.

Reindl Lujza • Blaha Lujza

Reinisch József • Rájnis József

Reinthaller Nándor

Reisinger János, dr.

Réthei Prikkel Marián, dr.

Réti (Rozsovics) János

Révai Mátyás János Miklós

Révész Györgyi

Révész (1903-ig Rumy) Sándor

Richards Richard Ágost, dunaréti

Richter Antal

Richter Antalné (Csazenszky Jozefa)

Richter János

Riesz Frigyes, dr.

Riesz Marcell, dr.

Rogerius

Rómer Flóris Ferenc dr.

Rónay (1848-ig Leitzinger) Jácint János, dr.

Rosta Lajos

Rostetter János

Róth Emil, dr.

Rozsovics János • Réti János

Ruby Miroszlav

Rumy Sándor • Révész Sándor

Ruschek Antal

Sajnovics János, tordasi és kálózi

Sajó (Schemiz) Károly

Salabak József

Salakta Tibor

Salánki Ágoston • Széchy Ágoston

Salm, Eck, Graf zu… und Neuburg

Saly László, dr.

Samodai József

Sándor István, szlavniczai és lukai

Sárffy Ferenc

Sartorius Szabó János

Schaller István

Schaub János • Surányi János (1835– 1903)

Schebek Oszkár, dr.

Schedius Lajos János

Scheiber Sándor • Dobó Sándor

Schemiz Károly • Sajó Károly

Schercsik Ferenc • Sefcsik Ferenc

Schey Lipót

Schima Bandi (Schima András)

Schleich (1933-ig Dercze) Lajos, dr.

Schmidt Ferenc, dr.

Schmidt József

Schmiedl H. János

Schmiedl H. Jánosné (sz. Buchwald Szidónia)

Schmikli Béla, dr.

Schmitt György • Peterdy György

Schmuck Paskál Antal

Schoepf-Merei Ágoston • Schöpf-Mérei Ágoston

Schőn Antal

Schöpf Árpád Ernő, dr.

Schöpf-Mérei (Schoepf-Merei) Ágoston, dr.

Schramm, de Lucas

Schreiber Ignác

Schreiber László, dr.

Schroeder Gyula, dr. (Schröder)

Schutzbach Antal Mihály • Borsa Antal Mihály

Schwajer, Andreas • Schweyer, Andreas

Schwartz János, dr.

Schwarz Mór, dr.

Schwarzenberg, Adolf, Freiherr zu

Schwarzenberg Ernő

Schweyer (Schwajer), Andreas

Sefcsik (Schercsik) Ferenc

Sej László Antal

Semmer Imre Lőrinc, dr.

Sennyei István

Sibay Gyula • Späth Gyula

Sibolti Demeter

Sikor József, dr.

Silberknoll József

Simon Kázmér

Simon Miklós

Simon Zsigmond Antal

Simor János, dr.

Sinay Jenő Nándor Aurél

Singer János • Antal János

Sinzendorff Fülöp Lajos

Sipka László

Skultéty László

Skultéty Miklós

Smikli Gyula, dr.

Snyders Bernát

Snyders Jakab

Solti Bertalan

Sólyom Andor, dr

Som János

Somogyi Antal, dr.

Somogyi Lipót Márton

Soós József Andor, dr.

Sörös Pongrác Pál

Spanraft Alajos

Späth (Sibay) Gyula

Spiegel Károly

Stádel Károly (Karl Stardl)

Stadler Dezső

Stadler, Johannes

Stadler Károly, dr.

Stardl, Karl • Stádel Károly

Stehenics János

Steiner Mór

Stelczer Lajos

Stirling Tóbiás

Storch József

Strasser Sándor

Streibig József Antal

Surányi (Schaub) János, dr.

Surányi János dr.

Szabady Béla

Szabarics Lukács

Szabó Aladár

Szabó Alajos

Szabó Aurél

Szabó Béla

Szabó Emil

Szabó Gusztáv, dr.

Szabó György (1912-1992)

Szabó György (1918-2000)

Szabó Gyula

Szabó István, kisgenészi

Szabó István

Szabó József, dr.

Szabó József, Cz. dr.

Szabó Kálmán, sziklósi

Szabó Kálmán (Káli)

Szabó László, Z.

Szabó Zsigmond

Szabó Zsolt, dr.

Szakács Béla László

Szalay Alajos, dr.

Szalay Imre Emil

Szaló Tibor

Szánther Ferenc • Szauther Ferenc

Szántó Tibor, dr.

Szapudi (1955-ig Laendler) András Ferenc Aladár

Szász János, dr.

Szászky Tomka (Tomka-Szászky) János

Szatmári Mester Ferenc

Szauter Ferenc, dr.

Szauther (Szánther) Ferenc

Szávay Gyula

Széchényi György

Széchenyi Miklós, sárvári és felsővidéki gr.

Széchy (Salánki) Ágoston

Szegedy György (Győri György, Magyarországi György)

Szeghy Ernő Sándor, dr.

Szeghy Szűcs Gergely

Székely Ferenc, dr.

Szekeres Bónis Ferenc

Székhelyi Majláth Antal

Szeliánszky Ferenc Vilmos, dr.

Szely Lajos

Szemenov Mária Judit

Szeness Ágnes, dr. (Dr. Dézsi Csabáné)

Szeness László, dr.

Szerelmey (1844-ig Lieb) Miklós

Szigethy Attila János

Szigethy Elemér (Szigeti)

Szigeti Kilián, dr.

Szilágyi Ferenc

Szilárd István Béla

Szilassy Ibolya

Szily János, felsőszopori

Szitnyai Zoltán

Szlávics László

Szlávy József, okányi

Szodfried (Szottfried) Ferdinánd Nándor

Szodtfridt József

Szohurek Antal

Szólás Rezső, dr.

Szombathelyi (1935-ig Knausz) Ferenc, vitéz

Szombathelyi László

Szombathy Ignác, beczkói dr.

Szomolányi Károly, dr.

Szottfried Ferdinánd Nándor • Szodfried Ferdinánd Nándor

Szőke Béla, dr.

Szőke Béláné • Molnár Margit

Szőke Gyula

Szöts László

Sztankovits János

Szücs Jenő (Bomba)

Szücs Lajos

Szüle Endre, dr.

Takács Jenő

Tallós Elemér, dr.

Tamás Loránd, dr.

Tandallo (Győri) János

Tauber Károly, dr.

Taxonyi János

Telekesi István, telekesi, debrétei

Tell Anasztáz Imre, dr.

Tengerdi Tivadar

Teufel, Andreas, Freiherr zu Guntersdorf

Tháler Gyula

Thost Emil

Thurner József • Dorner József

Tihanyi (1922-ig Till) Árpád

Tihanyi László Béla

Till Árpád • Tihanyi Árpád

Timaffy László, dr.

Toldi • Nagy Sándor

Tolnay Imre Tibor, ifj.

Tomaj (1940-ig Trimmel) Ferenc, dr.

Tomaskovics Gyula

Tomka-Szászky János • Szászky Tomka János

Tóni • Lakatos Antal

Torda István, dr.

Torkos András

Torkos József

Torkos Justus János, dr.

Tormásy Lambert, dr.

Tóth Antal

Tóth Erzsébet

Tóth Irén

Tóth Irén Erzsébet • Németh Jánosné

Tóth László, dr.

Tóth László

Tóth-Sipkovits János

Török István

Travnik Jenő, dr.

Trimmel Ferenc • Tomaj Ferenc

Troger, Paul

Turcsányi János

Turi Lajos

Turóczi Mária

Túróczy Zoltán, dr.

Tusnády Alfréd

Tűz Tamás

Udvaros István

Újlaki Ferenc

Ujlaki Géza

Ungár Kálmán

Unger Alajos

Unger Gyula, dr.

Urbantsok Tibor

Váczy Péter György, márkcsemernyei dr.

Vadas József

Vadon Benjaminné • Perényi Imréné

Vajda (Vayda) Emil, soósmezői dr.

Vajda Géza

Valentin Károly

Valker Ágnes

Valkovics Jenő • Bihar Jenő

Valló István, dr.

Vanossi Antal

Várady György

Várady Lajos

Várady Lipót Árpád

Varga Erzsébet (Böjtös Sándor Jenőné)

Varga János

Varga Jenő, dr.

Varga József, teveli

Varga László, dr.

Varga László Jenő, dr. (Szutor)

Varga Zoltán Jenő

Vargyas Endre, kapuvári

Vargyasné Petz Vilma

Várszegi József (Venesz József)

Vas Gereben (Radákovics József), (Radákovits József)

Vas József

Vásonyi Márton • Vázsonyi Márton

Vasváry György

Vaszary Kolos Ferenc

Vátzy Máter Terézia (Vátzy Gizella Mária)

Vayda Emil • Vajda Emil

Vázsonyi (Vásonyi, Wásonyi) Márton

Velsz (Welss, Welsz) Aladár, dr.

Venesz József • Várszegi József

Veninger Ernő

Veöreös Imre, dr. h. c.

Veöreös Jenő

Veszprémi György

Vida István

Vidonyi Zoltán

Vilt József

Vincze Kálmán

Vinter Ernő • Winter Ernő

Virág János Jeromos, dr.

Virágh Teofil István Richárd

Virághalmi (1851-ig Blumentritt) Ferenc

Vitnyédi Németh István, dr.

Vitus Molnár • Molnár Vid Bertalan

Vogler, Michael

Vörös Elek

Waas, Johann

Wagner Cecília • Haberle Farkasné

Wagner Mihály

Wajdits Béla

Wásonyi Márton • Vázsonyi Márton

Weichinger Károly, dr.

Weinberger József

Weisz Irén • Pogány Imréné

Weisz Samu, dr.

Weisz Samuné • Danneberg Olga

Welss Aladár • Velsz Aladár

Welsz Aladár • Velsz Aladár

Weltler János

Wennes Jenő

Werdenich Endre, dr.

Winchkler István, dr.

Winkler Dezső

Winkler János Izidor

Winkler Mihály

Winkler Oszkár dr.

Winter (Vinter) Ernő

Winterl Antal

Wirthl Antal

Wittwer Márton Athanáz

Wolf Gyula

Wolf Ignác • Fenix Farkas Ignácz

Wolf József

Wottitz Gusztáv, dr.

Wottitz Károly, dr.

Wunderlich Terézia • Xántus Ignácné

Wurda József

Wymes, Francesco, br.

Xántus Gyula

Xántus Ignácné

Xántus János, csíktapolczai

Zacher Lajos

Zacher Pál, dr.

Zalai (Salay, Sallay, Szalai, Szalay) Imre

Zalka György

Zalka János, combai dr.

Zalka László, dr.

Zámori Mária • Milkovich Zsigmondné

Zászlós (1909-ig Gundl) István

Zászlós (1909-ig Gundl) Márta

Zátonyi (1938-ig Zsebedics) István

Zechmeister Ida

Zechmeister Jenő

Zechmeister Károly

Zechmeister László, dr.

Zichy Ferenc, zichi és vásonkeöi gr.

Zichy István, vásonkeöi gr.

Zichy János, zichi és vásonkeöi gr.

Zichy Ottó, zichi és vásonkeöi gr.

Zichy Pál, vásonkeöi

Zichy-Ferráris Bódog, gr.

Zichy-Ferráris Emánuel, gr.

Zichy-Ferráris Ferenc, gr.

Ziegler Géza • Gárdonyi Géza

Ziskay Antal, dr.

Zmeskál József, domanoveczei és lestinczi

Zoltán Vilmos

Zoltvány Irén Lajos, dr.

Zsanszy • Pfannl Jenő Károly

Zsebedics István• Zátonyi István

Zuber Titusz Tivadar Béla